Julkaistu: 23.2.2007

Peruskouluja 186 edellisvuotista vähemmän, lakkautuksia eniten Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa

Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan oli vuoden 2006 lopussa toiminnassa 899 koulutuksen järjestäjää ja 4 610 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,9 miljoonaa opiskelijaa. Koulutuksen järjestäjien lukumäärä oli 4 ja oppilaitosten lukumäärä 228 vähemmän kuin vuonna 2005. Koulutuksen järjestäjistä 55 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä, 36 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa.

Vuonna 2006 oli toiminnassa 3 180 peruskoulua, joissa oli 555 400 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 176 ja niissä 8 800 oppilasta. Perus- ja lukioasteen kouluja oli 37 ja niissä oppilaita 24 200. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 186. Näistä oli alle 20 oppilaan oppilaitoksia 45, 20-49 oppilaan oppilaitoksia 87 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 54. Eniten lakkautuksia oli Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.

Varsinaisista peruskouluista pääosa, 78 prosenttia, oli ala-asteen kouluja (oppilaita vuosiluokilla 1-6). Yläasteen peruskouluja (oppilaita vuosiluokilla 7-9) oli 14 prosenttia. Kaikki vuosiluokat käsittäviä peruskouluja oli 8 prosenttia.

Peruskouluista oli 28 prosenttia alle 50 oppilaan kouluja. Yli 500 oppilaan kouluja oli 5 prosenttia.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2006

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta1) Opiskelijoita
11 Peruskoulut 3 180 -167 555 400
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 176 -19 8 800
15 Lukiot 418 -10 124 100
19 Perus- ja lukioasteen koulut 37 0 24 200
21 Ammatilliset oppilaitokset 173 -9 160 000
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 13 0 4 300
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 38 -2 31 000
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 34 -4 39 500
28 Palo-, poliisi- ja vartiontialan oppilaitokset 2 0 1 400
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 15 -3 ..
41 Ammattikorkeakoulut 31 0 143 500
42 Yliopistot 20 0 176 600
43 Sotilaskorkeakoulut 1 0 ..
61 Musiikkioppilaitokset 91 0 61 900
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 0 1 600
63 Kansanopistot 88 2 14 100
64 Kansalaisopistot 240 -7 506 500
65 Opintokeskukset 11 0 50 200
66 Kesäyliopistot 20 0 28 800
99 Muut oppilaitokset 8 -9 600
Yhteensä 4 610 -228 1 932 500
1) Muutos on kuvattu taulukossa Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2006.

Lähde: Koulutustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kartat

Päivitetty 23.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2006/kjarj_2006_2007-02-23_tie_001.html