Julkaistu: 22.2.2008

Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja 130 edellisvuotista vähemmän, lakkautuksia eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla

Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan oli vuoden 2007 lopussa toiminnassa 880 koulutuksen järjestäjää ja 4 443 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,9 miljoonaa opiskelijaa. Koulutuksen järjestäjiä oli 19 ja oppilaitoksia 167 vähemmän kuin vuonna 2006. Koulutuksen järjestäjistä 54 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä, 37 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa.

Vuonna 2007 oli toiminnassa 3 067 peruskoulua, joissa oli 547 500 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 159 ja niissä 8 300 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 121. Näistä oli alle 20 oppilaan oppilaitoksia 24, 20-49 oppilaan oppilaitoksia 65 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 32. Eniten lakkautuksia oli Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnissa. Vähiten lakkautuksia oli Etelä-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joissa kummassakin vain yksi peruskoulu yhdistettiin toiseen oppilaitokseen.

Peruskouluista 78 prosenttia oli vuosiluokkia 1-6 käsittäviä alakouluja, 14 prosenttia vuosiluokkia 7-9 käsittäviä yläkouluja ja 8 prosenttia kaikki vuosiluokat käsittäviä yhtenäiskouluja. 27 prosenttia peruskouluista oli alle 50 oppilaan kouluja ja 5 prosenttia yli 500 oppilaan kouluja.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2007

Oppilaitostyyppi                                      Oppilaitoksia Muutos
edellisestä
vuodesta1)
    Opiskelijoita
11 Peruskoulut 3 067 -113 547 500
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 159 -17 8 300
15 Lukiot 406 -12 122 600
19 Perus- ja lukioasteen koulut 37 0 24 400
21 Ammatilliset oppilaitokset 161 -12 164 900
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 12 -1 4 900
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 37 -1 28 900
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 32 -2 42 700
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialan oppilaitokset 2 0 1 400
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 15 0 ..
41 Ammattikorkeakoulut 30 -1 143 300
42 Yliopistot 20 0 176 300
43 Sotilaskorkeakoulut 1 0 ..
61 Musiikkioppilaitokset 89 -2 62 600
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 0 1 600
63 Kansanopistot 89 1 14 500
64 Kansalaisopistot 234 -6 506 900
65 Opintokeskukset 11 0 53 800
66 Kesäyliopistot 20 0 32 500
99 Muut oppilaitokset 7 -1 600
Yhteensä 4 443 -167 1 937 700
1) Muutos on kuvattu taulukossa Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2007.

Lähde: Koulutustilastot 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kartat

Päivitetty 22.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2007/kjarj_2007_2008-02-22_tie_001.html