Julkaistu: 16.2.2012

Peruskouluja 66 edellisvuotta vähemmän, oppilaitosten määrä laski alle 4 000:n

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2011 lopussa oli toiminnassa 786 koulutuksen järjestäjää ja 3 934 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,94 miljoonaa opiskelijaa. Kaikkien oppilaitosten määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 15 prosenttia. Peruskouluja oli vuonna 2006 lähes 3 400, kun vuoden 2011 lopussa niitä oli toiminnassa enää vajaat 2 900 kappaletta.

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2006–2011

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2006–2011

Koulutuksen järjestäjiä oli 7 vähemmän kuin vuonna 2010. Koulutuksen järjestäjistä 47 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä ja 44 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2011 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 4 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 89 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2011

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 719 -66 522 400
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 118 -11 6 200
15 Lukiot 388 -6 118 500
19 Perus- ja lukioasteen koulut 39 - 25 400
21 Ammatilliset oppilaitokset 129 -3 179 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - 5 200
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 34 - 20 500
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 26 1 42 600
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 13 -1 ..
41 Ammattikorkeakoulut 27 - 148 600
42 Yliopistot 16 - 168 300
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 700
61 Musiikkioppilaitokset 88 - 66 700
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 5 300
63 Kansanopistot 82 - 20 300
64 Kansalaisopistot 196 -3 533 300
65 Opintokeskukset 10 - 39 600
66 Kesäyliopistot 20 - 37 200
99 Muut oppilaitokset 7 - 600
Yhteensä 3 934 -89 1 941 400
1) Muutos on kuvattu liitetaulukossa Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2011.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2011 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Peruskouluja oli toiminnassa 2 719 ja niissä opiskeli yhteensä 522 400 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 118 ja niissä oli 6 200 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 95. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 15, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 41 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 39. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.

Peruskouluista 74 prosenttia oli vuosiluokkia 1–6 käsittäviä alakouluja, 13 prosenttia vuosiluokkia 7–9 käsittäviä yläkouluja ja 13 prosenttia kaikki vuosiluokat käsittäviä yhtenäiskouluja. Peruskouluista alle 50 oppilaan kouluja oli 22 prosenttia ja yli 500 oppilaan kouluja oli 6 prosenttia.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2011/kjarj_2011_2012-02-16_tie_001_fi.html