Julkaistu: 19.2.2013

Peruskouluja 81 edellisvuotta vähemmän, lakkautuksia eniten Uudenmaan maakunnassa

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2012 lopussa oli toiminnassa 783 koulutuksen järjestäjää ja 3 838 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,92 miljoonaa opiskelijaa. Kaikkien oppilaitosten määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 14 prosenttia. Peruskouluja oli vuonna 2007 lähes 3 300, kun vuoden 2012 lopussa niitä oli toiminnassa enää vajaat 2 800 kappaletta.

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2007–2012

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2007–2012
*Peruskoulut sisältävät oppilaitostyypit 11,12,19.

Koulutuksen järjestäjiä oli 3 vähemmän kuin vuonna 2011. Koulutuksen järjestäjistä 47 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä ja 44 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2012 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 3 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 96 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2012

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 3) 2 644 -73 520 000
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 110 -8 5 600
15 Lukiot 381 -7 118 000
19 Perus- ja lukioasteen koulut 3) 41 - 26 600
21 Ammatilliset oppilaitokset 124 -5 176 200
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - 5 200
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 34 0 28 600
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 26 - 36 700
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 13 - ..
41 Ammattikorkeakoulut 27 - 147 700
42 Yliopistot 16 - 168 200
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 800
61 Musiikkioppilaitokset 88 - 66 700
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 4 600
63 Kansanopistot 80 -2 20 700
64 Kansalaisopistot 195 -1 526 700
65 Opintokeskukset 10 - 33 700
66 Kesäyliopistot 20 - 34 900
99 Muut oppilaitokset 7 - 600
Yhteensä 3 838 -96 1 921 800
1) Tarkempi muutos on kuvattu liitetaulukossa 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2012.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2012 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.
3) Kahden oppilaitoksen oppilaitostyyppi muuttui oppilaitostyypistä 11 oppilaitostyypiksi 19.

Peruskouluja oli toiminnassa 2 644 ja niissä opiskeli yhteensä 520 000 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 110 ja niissä oli 5 600 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 80. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 12, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 33 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 35. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Uudenmaan maakunnassa.

Peruskouluista 74 prosenttia oli vuosiluokkia 1–6 käsittäviä alakouluja, 13 prosenttia vuosiluokkia 7–9 käsittäviä yläkouluja ja 13 prosenttia vuosiluokka 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Peruskouluista alle 50 oppilaan kouluja oli 24 prosenttia ja yli 500 oppilaan kouluja oli 6 prosenttia.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (304,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2012/kjarj_2012_2013-02-19_tie_001_fi.html