Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2016 ja 2017

Koulutussektorit Opiskelijat 2016 Opiskelijat 2017 2) 1) Muutos (%)
Yhteensä 1 280 032 1 294 512 1,1
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 550 236 556 742 1,2
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 984 2 770 -7,2
Lukiokoulutus 103 550 103 100 -0,4
Ammatillinen koulutus 327 734 329 200 0,4
Ammattikorkeakoulutus 140 792 144 900 2,9
Yliopistokoulutus 154 736 157 800 2,0
1) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.
2) Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat kalenterivuodelta

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2017, Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2016 ja 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2017/kjarj_2017_2018-02-13_tau_005_fi.html