Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.3.2007

Keskeyttäminen lisääntyi yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja lukiokoulutuksessa, mutta väheni ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista vajaa 6 prosenttia keskeytti opinnot eikäjatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2004-2005 aikana. Eniten keskeyttäneitä oli nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa ja vähiten lukiokoulutuksessa. Edellisvuoteen verrattuna keskeyttäminen lisääntyi yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen on viiden vuoden ajan jatkuvasti vähentynyt. Todellisten muutosten ohella kehitykseen on vaikuttanut tilastoaineiston laadun paraneminen ja tilastoinnin muutokset.

Lukiokoulutuksen keskeytti 4 prosenttia ja nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen 10,5 prosenttia opiskelijoista. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa keskeyttäneitä oli vajaat 9 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa runsas 5 prosenttia opiskelijoista. Osa keskeyttäneistä jatkoi toisella koulutussektorilla, esimerkiksi lukio-opiskelija ammatillisessa koulutuksessa. Kun koulutussektoria vaihtaneet otetaan huomioon, keskeyttämisprosentit pienenevät. Näin kävi varsinkin lukio- ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2004-2005

Koulutussektori Keskeytti opinnot omassa koulutussektorissaan % Vaihtoi koulutussektoria % Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen %
Lukiokoulutus 3,9 1,9 2,0
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 10,5 1,1 9,4
Ammattikorkeakoulukoulutus 8,7 2,2 6,4
Yliopistokoulutus 5,4 0,7 4,7
Yhteensä 7,1 1,4 5,7

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2004/2005

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2004/2005

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Marja Tammilehto-Luode

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2005/kkesk_2005_2007-03-09_tie_001.html