Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.3.2007

Fler studieavbrott inom universitets-, yrkeshögskole- och gymnasieutbildningen, färre inom yrkesutbildningen

Av de studerande i utbildning som leder till examen avbröt något under 6 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2004-2005. De flesta som avbröt sina studier studerade inom yrkesutbildning riktad till ungdomar. Inom gymnasieutbildningen var antalet lägst. Jämfört med föregående år skedde en ökning av studieavbrotten vid universitet och yrkeshögskolor samt i gymnasier. Inom yrkesutbildningen har studieavbrotten hela tiden minskat under de senaste fem åren. Utöver de verkliga förändringarna kan en bidragande orsak till utvecklingen också vara det faktum att kvaliteten på statistikmaterialet har förbättrats och att det skett ändringar i statistikföringen.

Av de studerande avbröt 4 procent gymnasieutbildningen och 10,5 procent yrkesutbildning för ungdomar. Av dem som avbröt sina studier studerade något under 9 procent vid yrkeshögskolor och drygt 5 procent vid universitet. En del fortsatte inom en annan utbildningssektor, t.ex. gymnasieelever fortsatte inom yrkesutbildningen. När man beaktar dem som bytt utbildningssektor, minskar studieavbrotten procentuellt. Det gällde särskilt för gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningen.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter utbildningssektor läsåret 2004-2005

Utbildningssektor Avbröt studierna i sin egen utbildningssektor Böt utbildningssektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
Gymnasieutbildning 3,9 1,9 2,0
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 10,5 1,1 9,4
Yrkeshögskoleutbildning 8,7 2,2 6,4
Universitetsutbildning 5,4 0,7 4,7
Totalt 7,1 1,4 5,7

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2004/2005.

 

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Marja Tammilehto-Luode

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2005/kkesk_2005_2007-03-09_tie_001_sv.html