Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.3.2008

Keskeyttäminen lisääntyi eniten ammattikorkeakoulukoulutuksessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2005/2006 aikana. Nuorille suunnatun lukiokoulutuksen keskeytti 4 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen 10,5 prosenttia opiskelijoista, kun tarkastellaan keskeyttämistä koulutussektoreittain. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa keskeyttäneitä oli 9 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 6 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna keskeyttäminen lisääntyi hieman kaikilla muilla koulutussektoreilla paitsi ammatillisessa koulutuksessa, jossa keskeyttäminen pysyi ennallaan. Viime vuosina keskeyttäminen on lisääntynyt eniten ammattikorkeakoulukoulutuksessa.

Osa keskeyttäneistä jatkoi toisella koulutussektorilla, esimerkiksi lukio-opiskelija ammatillisessa koulutuksessa. Kun koulutussektoria vaihtaneet otetaan huomioon, keskeyttämisprosentit pienenevät. Näin kävi varsinkin lukio- ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa.

Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin. Suurin sukupuolten välinen ero keskeyttämisessä oli ammattikorkeakoulukoulutuksessa, jossa miesten keskeyttämisprosentti oli yli 11 ja naisten 7,5. Nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa keskeytettiin eniten luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä luonnontieteiden alalla, ammattikorkeakoulukoulutuksessa luonnontieteiden sekä tekniikan ja liikenteen alalla ja yliopistokoulutuksessa niin ikään luonnontieteiden alalla.

Yli 19-vuotiaat keskeyttivät selvästi useammin kuin tätä nuoremmat nuorille suunnatussa lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Yliopistokoulutuksessa yli 28-vuotiaiden ikäryhmissä keskeytettiin keskimääräistä enemmän. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa iällä ei näyttänyt olevan aivan yhtä suoraviivaista yhteyttä keskeyttämiseen.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen keskeyttivät keskimääräistä useammin erityisopiskelijat, joista 18 prosenttia keskeytti opintonsa lukuvuonna 2005/2006. Ilman erityisopiskelijoita ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti oli 10. Erityisopiskelijoita oli kaikkiaan noin 11 prosenttia nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2005/2006

Koulutussektori Keskeytti opinnot
omassa koulutus-
sektorissaan
Vaihtoi
koulutussektoria
Keskeytti kokonaan
tutkintoon johtavan
koulutuksen
  % % %
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 4,2 2,1 2,1
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 10,5 1,1 9,4
Ammattikorkeakoulukoulutus 9,2 2,3 6,9
Yliopistokoulutus 5,8 0,7 5,0
Yhteensä 7,4 1,5 5,9

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2005/2006

Lähde: Koulutustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2006/kkesk_2006_2008-03-11_tie_001.html