Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.3.2009

Studieavbrotten minskade något

Av de studerande i utbildning som leder till examen avbröt 6 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2006/2007. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 4, i yrkesutbildningen för unga 10, i yrkeshögskoleutbildning 9 och i universitetsutbildning 6 procent. När man beaktar dem som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning, minskar studieavbrotten procentuellt. Jämfört med föregående läsår minskade studieavbrotten något inom alla utbildningssektorer. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor. Inom utbildningsområdet naturvetenskaper avbröt man i regel mest sina studier medan avbrotten var minst inom övrig utbildning (bl.a. polisbranschen) samt inom social-, hälso- och idrottsområdet. Studerande över 19 år avbröt klart oftare sina studier jämfört med yngre studerande vid gymnasie- och yrkesutbildning riktad till unga. Också inom yrkeshögskole- och universitetsutbildning avbröt äldre sina studier oftare än unga.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter utbildningssektor läsåret 2006/2007

Utbildningssektor Avbröt studierna
i sin egen
utbildningssektor
Böt utbildnings-
sektor
Avbröt helt
utbildning som
leder till examen
  % % %
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 4,2 2,1 2,0
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 10,2 1,0 9,2
Yrkeshögskoleutbildning 9,0 2,3 6,8
Universitetsutbildning 5,6 0,8 4,8
Totalt 7,3 1,5 5,8

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2006/2007

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375,koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2007/kkesk_2007_2009-03-11_tie_001_sv.html