Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.3.2010

Keskeyttäminen lisääntyi muussa paitsi ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2007/2008 aikana. Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 4,5, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 10, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 9 ja yliopistokoulutuksessa 6 prosenttia. Kun koulutussektoria vaihtaneet, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneet, otetaan huomioon, keskeyttämisprosentit pienenevät. Edelliseen lukuvuoteen verrattuna keskeyttäminen lisääntyi hieman kaikilla koulutussektoreilla paitsi ammatillisessa koulutuksessa, jossa keskeyttäminen väheni. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2007/2008

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2007/2008

Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin. Suurin sukupuolten välinen ero keskeyttämisessä oli ammattikorkeakoulukoulutuksessa, jossa miesten keskeyttämisprosentti oli yli 11 ja naisten 7,5. Luonnontieteiden koulutusalalla keskeytettiin eniten ja muun koulutuksen koulutusalalla (mm. poliisialalla) sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla vähiten.

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2008/2009 yhteensä 189. Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneitä oli 39 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 150. Koulupudokkaiden määrä kasvoi edellisestä lukuvuodesta 27 oppilaalla.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2007/2008 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2007 Keskeytti omassa koulutus- sektorissaan Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
% % %
Yhteensä 506 899 7,5 1,6 5,9
  Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 103 903 4,5 2,3 2,2
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 122 995 9,8 0,9 8,9
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 128 866 9,2 2,3 6,9
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 151 135 6,1 0,9 5,2
Miehet Yhteensä 238 615 8,5 1,5 7,0
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 44 676 4,8 2,4 2,4
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 65 593 9,8 0,7 9,1
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 58 794 11,3 2,4 8,8
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 69 552 7,3 1,0 6,3
Naiset Yhteensä 268 284 6,5 1,6 4,9
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 59 227 4,3 2,3 1,9
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 57 402 9,9 1,2 8,7
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 70 072 7,5 2,2 5,3
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 81 583 5,0 0,8 4,2
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista.

Lähde: Koulutustilastot 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2008/kkesk_2008_2010-03-12_tie_001_fi.html