Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2011

Koulutuksen keskeyttäminen väheni

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,4 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2008/2009 aikana. Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,9, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 8,5, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 8,6 ja yliopistokoulutuksessa 6,2 prosenttia. Edelliseen lukuvuoteen verrattuna keskeyttäminen väheni kaikilla koulutussektoreilla paitsi yliopistokoulutuksessa, jossa keskeyttäminen pysyi lähes ennallaan. Keskeyttäminen väheni eniten ammatillisessa koulutuksessa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2008/2009

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001-2008/2009

Kun koulutussektoria vaihtaneet, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneet, otetaan huomioon, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria vaihdettiin lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa.

Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin. Keskimääräistä enemmän keskeytettiin luonnontieteiden koulutusalalla sekä luonnonvara- ja ympäristöalalla ja keskimääräistä vähemmän sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2008/2009 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2008 Keskeytti omassa koulutus- sektorissaan Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
  % % %
Yhteensä 493 780 6,9 1,5 5,4
  Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 103 182 3,9 2,1 1,8
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 124 080 8,5 0,9 7,6
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 126 907 8,6 2,1 6,5
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 139 611 6,2 0,9 5,3
Miehet Yhteensä 233 143 7,5 1,4 6,1
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 44 105 4,1 2,0 2,1
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 66 141 8,1 0,6 7,5
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 57 598 10,0 2,1 7,9
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 65 299 7,0 1,0 6,0
Naiset Yhteensä 260 637 6,4 1,6 4,8
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 59 077 3,7 2,1 1,6
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 57 939 9,0 1,2 7,8
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 69 309 7,5 2,1 5,3
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 74 312 5,5 0,9 4,6
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista.

Opiskelu kiinnosti edellisvuotta enemmän myös muiden tilastojen perusteella. Koulutuksen läpäisy parani ja opiskelijoiden työssäkäynti väheni. Tarkempaa tietoa löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Opiskelijoiden työssäkäynti .

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2009/2010 yhteensä 193, neljä enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneitä oli 41 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 152.


Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2009/kkesk_2009_2011-03-15_tie_001_fi.html