Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2011

Färre avbröt sin utbildning

Av de studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,4 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2008/2009. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 3,9, i yrkesutbildning för unga 8,5, i yrkeshögskoleutbildning 8,6 och i universitetsutbildning 6,2 procent. Jämfört med föregående läsår minskade avbrotten inom alla utbildningssektorer med undantag av universitetsutbildningen, där antalet avbrott var nästan oförändrat. Antalet avbrott minskade mest inom yrkesinriktad utbildning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2008/2009

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2008/2009

När man beaktar dem som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning, minskar studieavbrotten procentuellt. Oftast bytte man utbildningssektor inom gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor. Inom naturvetenskaper samt inom naturbruk och miljöområdet avbröt fler studerande än genomsnittet sina studier, inom utbildningsområdet social-, hälso- och idrottsområdet färre än genomsnittet.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2008/2009 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning 20.9.2008 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Böt utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
  % % %
Totalt 493 780 6,9 1,5 5,4
  Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 103 182 3,9 2,1 1,8
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 124 080 8,5 0,9 7,6
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 126 907 8,6 2,1 6,5
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 139 611 6,2 0,9 5,3
Män Totalt 233 143 7,5 1,4 6,1
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 44 105 4,1 2,0 2,1
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 66 141 8,1 0,6 7,5
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 57 598 10,0 2,1 7,9
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 65 299 7,0 1,0 6,0
Kvinnor Totalt 260 637 6,4 1,6 4,8
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 59 077 3,7 2,1 1,6
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 57 939 9,0 1,2 7,8
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 69 309 7,5 2,1 5,3
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 74 312 5,5 0,9 4,6
1) Antalet studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning avviker från det totala antalet studerande eftersom man varit tvungen att radera en del av studerandena från materialet.

Det var mer attraktivt att studera jämfört med året innan också på basis av annan statistik. Genomströmningen i utbildningen förbättrades och studerandenas sysselsättning minskade. Mer detaljerade uppgifter finns i statistiken över Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande .

Läsåret 2009/2010 avbröt totalt 193 personer sin grundskoleutbildning på ett eller annat sätt, dvs. fyra fler än föregående läsår. Antalet elever som helt försummat sin läroplikt var 41 och antalet personer som överskridit läropliktsåldern och lämnat grundskolat utan avgångsbetyg uppgick till sammanlagt 152.


Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2009/kkesk_2009_2011-03-15_tie_001_sv.html