Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Elever som lämnat grundskolan i förtid läsåren 1999/2000–2011/2012

Läsår    Elever som helt försummat sin läroplikt 1) Elever som avbrutit studierna utan avgångsbetyg från grundskolan 2) Antalet 9:e klassister under vårterminen
Totalt Jämfört med antalet 9:e klassister under slutet av vårterminen, %
1999/2000 90 193 0,29 66 821
2000/2001 69 210 0,33 64 512
2001/2002 63 191 0,31 62 095
2002/2003 79 161 0,26 61 419
2003/2004 67 178 0,28 64 456
2004/2005 70 218 0,34 64 350
2005/2006 60 178 0,27 66 473
2006/2007 55 152 0,23 66 230
2007/2008 47 115 0,17 67 388
2008/2009 39 150 0,23 65 687
2009/2010 41 152 0,23 65 560
    180 0,28 64 125
2010/2011 95
2011/2012 86 212 0,34 61 778
1) Med elever som helt försummat sin läroplikt avses sådana elever i läropliktsåldern som inte alls deltagit i grundskoleundervisning under läsåret eller, fr.o.m. läsåret 2010/2011, inte deltagit under vårterminen. Fr.o.m. läsåret 2010/2011 är uppgifterna inte helt jämförbara med tidigare år. Elever som försummat sin läroplikt kan finnas på alla klasstadier.
2) Elever som avbrutit studierna utan avgångsbetyg från grundskolan är sådana som överskridit läropliktsåldern och som inte under sin läroplikt avlagt grundskolans hela lärokurs.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2011, Tabellbilaga 2. Elever som lämnat grundskolan i förtid läsåren 1999/2000–2011/2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2011/kkesk_2011_2013-03-20_tau_002_sv.html