Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2013

Keskeyttäminen lisääntyi korkeakoulukoulutuksessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,7 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2010/2011 aikana. Lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 4,0, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 9,1, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 8,8 ja yliopistokoulutuksessa 6,5 prosenttia. Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen pysyi ennallaan edelliseen lukuvuoteen verrattuna, mutta ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lisääntyi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2001/2002-2010/2011, %

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2001/2002-2010/2011, %

Jos koulutussektoria vaihtaneita, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä, ei lasketa keskeyttäneiksi, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria vaihdettiin lukiokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuksessa.

Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä lukiokoulutuksen keskeyttäneistä 46 prosenttia jatkoi tutkintotavoitteista opiskelua jollain muulla koulutussektorilla kuin lukiokoulutuksessa ja 19 prosenttia siirtyi työhön. Ammatillisessa koulutuksessa vastaavat luvut olivat 9 ja 33 prosenttia. Ammattikorkeakoulukoulutuksen keskeyttäneistä 25 prosenttia jatkoi opintoja toisella koulutussektorilla ja 54 prosenttia siirtyi työhön. Yliopistokoulutuksen keskeyttäneistä 15 prosenttia sijoittui muuhun tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja 60 prosenttia meni töihin. Työssäkäyntitiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin vuoden 2011 lopusta.

Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin lukio-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoululutuksessa. Sen sijaan ammatillisessa koulutuksessa naiset keskeyttivät useammin kuin miehet. Eniten keskeytettiin luonnontieteiden koulutusalalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Suhteellisesti vähiten keskeyttäneitä oli muun koulutuksen koulutusalalla, johon sisältyy mm. poliisikoulutus, sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2010/2011 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2010 Keskeytti omassa koulutus- sektorissaan Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
  % % %
Yhteensä 489 729 7,3 1,6 5,7
Miehet ja naiset Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 100 551 4,0 2,3 1,7
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 130 488 9,1 0,9 8,1
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 130 762 8,8 2,2 6,6
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 127 928 6,5 1,0 5,5
Miehet Yhteensä 233 168 7,9 1,5 6,4
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 43 316 4,2 2,3 1,9
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 69 277 8,6 0,6 8,0
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 60 481 10,3 2,2 8,1
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 60 094 7,3 1,1 6,3
Naiset Yhteensä 256 561 6,7 1,6 5,1
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 57 235 3,9 2,3 1,6
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 61 211 9,5 1,3 8,3
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 70 281 7,5 2,1 5,3
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 67 834 5,7 0,9 4,8
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista. Tiedot eivät sisällä Turun yliopistoa, sillä keskeyttämistä ei ole voitu laskea puutteellisten opiskelijatietojen vuoksi.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Opiskelijoiden työssäkäynti .

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2011/2012 yhteensä 298. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella kokonaan laiminlyöneitä oli 86 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 212. Koulupudokkaista yli puolet oli poikia. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneistä poikia oli 45 ja ilman peruskoulun päättötodistusta eronneista 117.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2011/kkesk_2011_2013-03-20_tie_001_fi.html