Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2014

Koulutuksen keskeyttäminen väheni

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,5 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2011/2012 aikana. Lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,5, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 8,7, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 8,5 ja yliopistokoulutuksessa 6,4 prosenttia. Keskeyttäminen väheni edellisvuoteen verrattuna kaikilla koulutussektoreilla, eniten lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2002/2003-2011/2012, %

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2002/2003-2011/2012, %

Jos koulutussektoria vaihtaneita, esimerkiksi lukiokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyneitä, ei lasketa keskeyttäneiksi, keskeyttämisprosentit pienenevät. Useimmin koulutussektoria vaihtoivat ammattikorkeakoulu- ja lukiokoulutuksen opiskelijat.

Kahdeksantoista vuotta täyttäneistä lukiokoulutuksen keskeyttäneistä 46 prosenttia jatkoi tutkintotavoitteista opiskelua jollain muulla koulutussektorilla kuin lukiokoulutuksessa ja 19 prosenttia siirtyi työhön. Ammatillisessa koulutuksessa vastaavat luvut olivat 10 ja 30 prosenttia. Ammattikorkeakoulukoulutuksen keskeyttäneistä 25 prosenttia jatkoi opintoja toisella koulutussektorilla ja 53 prosenttia siirtyi työhön. Yliopistokoulutuksen keskeyttäneistä 16 prosenttia sijoittui muuhun tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja 56 prosenttia meni töihin. Kaiken kaikkiaan keskeyttäneet työllistyivät hieman edellisvuotista heikommin. Työssäkäyntitiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin vuoden 2012 lopusta.

Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin lukuun ottamatta ammatillista koulutusta, jossa naiset keskeyttivät useammin kuin miehet. Eniten keskeytettiin luonnontieteiden koulutusalalla. Suhteellisesti vähiten keskeyttäneitä oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä muun koulutuksen koulutusalalla, johon sisältyy mm. palo- ja pelastuskoulutus.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen ja koulutussektorin mukaan lukuvuonna 2011/2012 1)

Sukupuoli / koulutussektori Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.2011 Keskeytti omassa koulutussektorissaan Vaihtoi koulutus- sektoria Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
% % %
Yhteensä 502 762 7,0 1,4 5,5
Miehet ja naiset Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 98 687 3,5 1,9 1,5
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 129 805 8,7 0,9 7,8
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 130 683 8,5 2,0 6,4
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 143 587 6,4 0,9 5,4
Miehet Yhteensä 238 676 7,6 1,3 6,3
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 42 622 3,7 2,0 1,7
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 68 436 8,3 0,6 7,7
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 61 050 10,2 2,1 8,0
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 66 568 7,2 1,0 6,2
Naiset Yhteensä 264 086 6,3 1,5 4,8
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) 56 065 3,3 1,9 1,3
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 61 369 9,3 1,3 8,0
Ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) 69 633 7,0 1,9 5,0
Yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 77 019 5,7 0,9 4,7
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista. Tiedot eivät sisällä Poliisiammattikorkeakoulua, sillä keskeyttämistä ei ole voitu laskea puutteellisten opiskelijatietojen vuoksi.

Opiskelu kiinnosti edellisvuotta enemmän myös muiden tilastojen perusteella. Koulutuksen läpäisy parani korkeakoulukoulutuksessa ja opiskelijoiden työssäkäynti väheni. Tarkempaa tietoa löytyy tilastoista Opintojen kulku ja Opiskelijoiden työssäkäynti .

Vuonna 2012 neljän kuukauden koeajalla oppisopimuskoulutuksen keskeytti 875 opiskelijaa, mikä on 1,6 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Koeajan jälkeen keskeyttäneitä oli 4 030 eli 7,3 prosenttia kaikista oppisopimuskoulutuksen opiskelijoista. Kaikkiaan oppisopimuskoulutusopiskelijoita oli 55 554 vuonna 2012.

Peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2012/2013 yhteensä 287. Oppivelvollisuutensa kevätlukukaudella kokonaan laiminlyöneitä oli 85 ja oppivelvollisuusiän ohittaneita, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneita oli yhteensä 202. Koulupudokkaista yli puolet oli poikia. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneistä poikia oli 49 ja ilman peruskoulun päättötodistusta eronneista 113.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2012/kkesk_2012_2014-03-20_tie_001_fi.html