Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2014

Färre avbröt sin utbildning

Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,5 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2011/2012. Inom gymnasieutbildning var avbrottsprocenten 3,5, inom yrkesutbildning för unga 8,7, inom yrkeshögskoleutbildning 8,5 och inom universitetsutbildning 6,4 procent. Jämfört med året innan minskade avbrotten inom alla utbildningssektorer, mest inom gymnasie- och yrkesutbildning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2002/2003-2011/2012, %

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2002/2003-2011/2012, %

Om de som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning, inte räknas som avbrytare minskar studieavbrotten procentuellt. Oftast bytte studerande utbildningssektor inom yrkeshögskoleutbildning och gymnasieutbildning.

Av de 18-åringar eller äldre som avbrutit sin gymnasieutbildning fortsatte 46 procent i examensinriktade studier inom någon annan utbildningssektor än gymnasieutbildning och 19 procent började arbeta. Inom yrkesutbildningen var motsvarande siffror 10 och 30 procent. Av dem som avbrutit sin yrkeshögskoleutbildning fortsatte 25 procent sina studier inom en annan utbildningssektor och 53 procent började arbeta. Av dem som avbrutit sin universitetsutbildning placerade sig 16 procent i annan examensinriktad utbildning och 56 procent började arbeta. Allt som allt hade de som avbrutit sin utbildning lite svårare att få arbete än året innan. Uppgifterna om sysselsättning baserar sig på preliminära uppgifter i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från slutet av år 2012.

Männen avbröt studierna oftare än kvinnorna med undantag av yrkesutbildning där kvinnorna avbröt studierna oftare än männen. Flest avbrott fanns inom utbildningsområdet naturvetenskaper. Inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom övrig utbildning, dit bl.a. brand- och räddningsutbildning hör, fanns det relativt sett minst avbrott i utbildningen.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2011/2012 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning 20.9.2011 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Böt utbildningssektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
% % %
Totalt 502 762 7,0 1,4 5,5
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 98 687 3,5 1,9 1,5
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 129 805 8,7 0,9 7,8
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 130 683 8,5 2,0 6,4
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 143 587 6,4 0,9 5,4
Män Totalt 238 676 7,6 1,3 6,3
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 42 622 3,7 2,0 1,7
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 68 436 8,3 0,6 7,7
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 61 050 10,2 2,1 8,0
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 66 568 7,2 1,0 6,2
Kvinnor Totalt 264 086 6,3 1,5 4,8
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 56 065 3,3 1,9 1,3
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 61 369 9,3 1,3 8,0
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 69 633 7,0 1,9 5,0
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 77 019 5,7 0,9 4,7
1) Antalet studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning avviker från det totala antalet studerande eftersom man varit tvungen att radera en del av studerandena frånmaterialet. I uppgifterna ingår inte Polisyrkehögskolan eftersom antalet avbrott inte kunnat räknas pga. bristfälliga uppgifter om de studerande.

Det var mer attraktivt att studera jämfört med året innan också på basis av annan statistik. Genomströmningen i utbildningen förbättrades inom högskoleutbildningen och studerandenas sysselsättning minskade. Mera detaljerade uppgifter finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande .

År 2012 avbröt 875 studerande läroavtalsutbildningen under en fyra månaders prövotid, vilket är 1,6 procent av alla studerande inom läroavtalsutbildning. Efter prövotiden var antalet studerande som avbröt utbildningen 4 030, dvs. 7,3 procent av alla studerande inom läroavtalsutbildning. År 2012 uppgick antalet studerande inom läroavtalsutbildning till 55 554.

Läsåret 2012/2013 avbröt totalt 287 personer grundskoleutbildningen på ett sätt eller annat. Antalet elever som helt försummat sin läroplikt under vårterminen var 85 och antalet personer som överskridit läropliktsåldern och lämnat grundskolan utan avgångsbetyg var sammanlagt 202. Av skolavhopparna var över hälften pojkar. Av dem som försummat sin läroplikt var antalet pojkar 49 och av dem som lämnat grundskolan utan avgångsbetyg 113.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2012/kkesk_2012_2014-03-20_tie_001_sv.html