Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.3.2015

Avbrotten ökade inom universitetsutbildningen

Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,6 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2012/2013. Inom gymnasieutbildning var avbrottsprocenten 3,4, inom yrkesutbildning för unga 8,5, inom yrkeshögskoleutbildning 8,3 och inom universitetsutbildning 6,9 procent. Avbrotten minskade inom alla utbildningssektorer jämfört med året innan, med undantag av universitetsutbildning, där avbrotten ökade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2005/2006–2012/2013, %

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2005/2006–2012/2013, %

Om de som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning, inte räknas som avbrytare minskar studieavbrotten procentuellt. Oftast bytte studerande utbildningssektor inom yrkeshögskoleutbildning och gymnasieutbildning.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2012/2013 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning 20.9.2012 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Böt utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
% % %
Totalt 492 542 6,9 1,3 5,6
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 97 436 3,4 1,7 1,6
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 122 196 8,5 0,9 7,6
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 130 274 8,3 1,9 6,3
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 142 636 6,9 0,9 6,0
Män Totalt 234 375 7,6 1,2 6,4
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 42 153 3,4 1,7 1,7
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 64 922 8,2 0,6 7,7
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 60 757 9,7 1,9 7,8
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 66 543 7,7 1,0 6,7
Kvinnor Totalt 258 167 6,3 1,4 4,9
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 55 283 3,3 1,8 1,5
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 57 274 8,7 1,2 7,5
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 69 517 7,0 1,9 5,0
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 76 093 6,2 0,9 5,3
1) Antalet studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning avviker från det totala antalet studerande eftersom man varit tvungen att radera en del av studerandena frånmaterialet. Exkl. Polisyrkeshögskolan eftersom antalet avbrott inte kunnat räknas pga. bristfälliga uppgifter om examina.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2013/kkesk_2013_2015-03-19_tie_001_sv.html