Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2017

Färre avbröt sin utbildning

Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,1 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2014/2015. Jämfört med året innan minskade avbrotten inom gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning medan de var oförändrade inom yrkesutbildning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2014/2015 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över studieavbrott 20.9.2014 Avbröt studierna i sin egen utbildnings-
sektor
Bytte utbildnings-
sektor
Avbröt helt utbildning som leder till examen
% % %
Totalt 476 465 6,3 1,2 5,1
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 95 322 3,1 1,7 1,4
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 123 590 7,6 0,8 6,8
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 127 736 7,6 1,7 6,0
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 129 817 6,2 0,8 5,3
Män Totalt 225 702 7,1 1,1 6,0
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 40 775 3,3 1,7 1,7
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 67 079 7,6 0,6 7,0
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 59 994 9,3 1,8 7,5
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 57 854 7,0 0,8 6,1
Kvinnor Totalt 250 763 5,6 1,3 4,3
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 54 547 2,9 1,6 1,3
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 56 511 7,7 1,1 6,5
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 67 742 6,2 1,6 4,6
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 71 963 5,5 0,9 4,7
1) Antalet studerande som använts vid beräkningen av studieavbrott avviker från det totala antalet studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerandena från materialet. I uppgifterna ingår inte Rovala-opisto, Pohjois-Savon opisto, Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto, Polisyrkeshögskolan, Försvarshögskolan och Tammerfors tekniska universitet eftersom avbrotten inte har kunnat beräknas på grund av bristfälliga uppföljningsuppgifter.

Statistikens databastabeller innehåller uppgifter om avbrott i utbildningen efter utbildningssektor inom olika utbildningsområden, undervisningsbranscher och landskap.

Också på basis av annan statistik var det mer attraktivt än tidigare att studera. År 2015 avlades examina snabbare, samtidigt som sysselsättningen bland studerande minskade (Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande).

I statistiken beskrivs avbrott i examensinriktad utbildning efter grundnivå under året. Uppgifter om avbrott för läsåret 2014/2015 har fåtts genom att jämföra situationen hos dem som studerade i september 2014 med situationen i september 2015. Ifall personen inte fortsatte sina studier eller inte avlade examen under denna period har hen räknats som studerande som avbrutit studierna. För att beräkna avbrotten har studerande följts upp i en viss logisk ordning där avlagda examina alltid har prioriterats före studier. Mera information om beräkningen av avbrott finns i kvalitetsbeskrivningen (bara på fiska).


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2015/kkesk_2015_2017-03-17_tie_001_sv.html