Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2018

Studieavbrotten minskade ytterligare

Avbrott i studierna som leder till examen minskade från året innan både inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskole- och universitetsutbildning under läsåret 2015/2016. Av de studerande avbröt 5,0 procent studierna och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning. Avbrotten i utbildningen minskade redan för fjärde året i rad. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2015/2016 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över studieavbrott 20.9.2015 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Bytte utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
% % %
Totalt 466 147 6,1 1,1 5,0
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 95 543 3,0 1,5 1,4
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 118 881 7,3 0,8 6,5
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 127 371 7,2 1,3 5,9
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 124 352 6,1 0,8 5,3
Män Totalt 223 391 6,9 1,1 5,8
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 40 536 3,4 1,6 1,8
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 65 189 7,2 0,5 6,6
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 60 111 8,9 1,5 7,4
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 57 555 6,9 0,8 6,1
Kvinnor Totalt 242 756 5,3 1,1 4,2
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 55 007 2,7 1,5 1,2
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 53 692 7,4 1,1 6,4
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 67 260 5,7 1,2 4,5
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 66 797 5,4 0,7 4,7
1) Antalet studerande som använts vid beräkningen av studieavbrott avviker från det totala antalet studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande från materialet (se kvalitetsbeskrivningen, bara på finska). I uppgifterna ingår inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland och Uleåborgs universitet eftersom avbrotten inte har kunnat beräknas på grund av bristfälliga uppföljningsuppgifter.

Statistikens databastabeller innehåller uppgifter om avbrott i utbildningen efter utbildningssektor inom olika utbildningsområden och landskap.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande.

I statistiken beskrivs avbrott i examensinriktad utbildning efter grundnivå under året. Uppgifter om avbrott för läsåret 2015/2016 har fåtts genom att jämföra situationen hos dem som studerade i september 2015 med situationen i september 2016. Ifall personen inte fortsatte sina studier eller inte avlade examen under denna period har hen räknats som studerande som avbrutit studierna. För att beräkna avbrotten har studerande följts upp i en viss logisk ordning där avlagda examina alltid har prioriterats före studier. Mera information om beräkningen av avbrott finns i kvalitetsbeskrivningen (bara på finska).


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2016/kkesk_2016_2018-03-14_tie_001_sv.html