Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Avbrott inom utbildningsområdet (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) efter utbildningssektor läsåret 2016/2017, %

Utbildningssektor/
Utbildningsområde
(nivå 1)
Studerande 20.9. 2016 Avlade examen inom det egna området Stu-
derade inom det egna området
Avbröt inom det egna området Avlade examen inom annat område Stu-
derade inom annat område
Avbröt utbildnings-
sektorns utbildning helt
Avlade examen inom annan sektor Stu-
derade inom annan sektor
Avbröt utbildning som leder till examen helt
Total % % % % % % % % % %
Totalt 474 681 100.0 24.3 68.2 7.5 0.1 1.4 6.1 0.1 0.9 5.1
Gymnasie-
utbildning
Totalt 96 224 100.0 31.2 65.7 3.1 0.0 0.0 3.1 0.0 1.5 1.6
Allmän-
bildande utbildning
96 224 100.0 31.2 65.7 3.1 0.0 0.0 3.1 0.0 1.5 1.6
Yrkes-
utbildning
Totalt 115 264 100.0 28.8 61.1 10.1 0.1 2.6 7.4 0.0 0.7 6.7
De hum. och konst-
närliga områdena
8 422 100.0 30.7 57.1 12.3 0.0 2.9 9.4 0.1 1.5 7.8
Handel, adm. och juridik 14 563 100.0 30.6 60.7 8.7 0.1 2.5 6.1 0.0 0.8 5.3
De natur-
veten-
skapliga områdena
326 100.0 33.7 51.2 15.0 0.0 2.5 12.6 0.3 1.8 10.4
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
7 054 100.0 25.6 62.0 12.4 0.1 3.2 9.0 0.0 0.7 8.2
De tekniska områdena 37 038 100.0 28.2 62.6 9.2 0.0 1.9 7.3 0.0 0.4 6.8
Lant- och skogsbruk 5 250 100.0 30.3 59.4 10.3 0.0 3.0 7.2 0.0 0.7 6.5
Hälsovård och välfärd 18 811 100.0 29.0 62.4 8.6 0.0 2.7 5.8 0.1 0.8 4.9
Tjänste-
branschen
23 800 100.0 28.5 59.7 11.8 0.1 3.3 8.4 0.0 0.7 7.7
Yrkes-
högskole-
utbildning
Totalt 128 337 100.0 18.1 73.5 8.4 0.0 1.0 7.3 0.1 1.1 6.1
De pedag. områdena 1 381 100.0 17.1 77.5 5.4 0.1 0.6 4.8 0.3 1.1 3.4
De hum. och konst-
närliga områdena
7 435 100.0 18.9 72.9 8.2 0.0 0.5 7.7 0.1 1.3 6.2
De samhälls-
veten-
skapliga områdena
453 100.0 18.1 68.7 13.2 0.4 2.0 10.8 0.0 1.3 9.5
Handel, adm. och juridik 26 079 100.0 18.4 73.8 7.8 0.0 0.6 7.2 0.1 1.0 6.0
De natur-
veten-
skapliga områdena
275 100.0 17.5 70.9 11.6 0.4 1.8 9.5 0.0 2.9 6.5
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
12 407 100.0 12.0 75.2 12.8 0.0 1.7 11.0 0.1 1.3 9.6
De tekniska områdena 30 195 100.0 14.5 74.5 11.0 0.0 2.2 8.7 0.1 1.2 7.5
Lant- och skogsbruk 3 083 100.0 15.4 74.5 10.1 0.0 0.7 9.3 0.2 1.6 7.5
Hälsovård och välfärd 37 971 100.0 22.6 72.3 5.1 0.0 0.2 4.8 0.1 0.8 3.9
Tjänste-
branschen
9 058 100.0 19.7 71.7 8.6 0.0 1.0 7.6 0.1 1.1 6.3
Uni.
utbildning
Totalt 134 856 100.0 21.3 71.0 7.8 0.1 1.7 5.9 0.1 0.7 5.2
De pedag. områdena 12 919 100.0 26.6 68.0 5.4 0.1 0.5 4.8 0.1 0.6 4.1
De hum. och konst-
närliga områdena
24 257 100.0 19.9 71.4 8.7 0.1 1.3 7.2 0.1 0.9 6.2
De samhälls-
veten-
skapliga områdena
17 765 100.0 22.1 69.9 8.0 0.2 1.7 6.1 0.1 0.4 5.7
Handel, adm. och juridik 21 245 100.0 24.7 69.5 5.8 0.1 1.6 4.1 0.0 0.2 3.9
De natur-
veten-
skapliga områdena
13 468 100.0 17.8 69.9 12.2 0.3 3.9 8.1 0.1 1.6 6.4
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
12 236 100.0 14.5 74.0 11.5 0.2 2.0 9.3 0.1 0.9 8.3
De tekniska områdena 18 623 100.0 21.6 70.7 7.7 0.1 2.1 5.5 0.1 0.6 4.8
Lant- och skogsbruk 2 915 100.0 20.9 73.1 6.0 0.3 1.2 4.5 0.0 0.5 3.9
Hälsovård och välfärd 9 625 100.0 19.8 77.2 3.0 0.0 0.6 2.4 0.0 0.2 2.2
Tjänste-
branschen
1 803 100.0 28.4 67.9 3.7 0.1 0.6 3.1 0.1 0.3 2.7

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2017, Tabellbilaga 2. Avbrott inom utbildningsområdet (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) efter utbildningssektor läsåret 2016/2017, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2017/kkesk_2017_2019-03-14_tau_002_sv.html