Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2019

Totalt 5,1 procent av de studerande avbröt utbildningen

Avbrotten i utbildning som leder till examen var under läsåret 2016/2017 nästan på samma nivå som under föregående läsår. Av de studerande avbröt 5,1 procent studierna utan att fortsätta i någon utbildning som leder till examen. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 3,1, i yrkesutbildning för unga 7,4, i yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 7,3 och i universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 5,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbilding läsåren 2005/2006–2016/2017, %

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbilding läsåren 2005/2006–2016/2017, %

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2016/2017 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över studieavbrott 20.9.2016 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Bytte utbildnings-
sektor
Avbröt helt utbildning som leder till examen
Stycken % % %
Totalt 474 681 6,1 1,0 5,1
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 96 224 3,1 1,5 1,6
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 115 264 7,4 0,7 6,7
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 128 337 7,3 1,2 6,1
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 134 856 5,9 0,7 5,2
Män Totalt 229 665 7,0 1,0 6,0
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 40 877 3,4 1,5 1,9
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 64 150 7,3 0,5 6,8
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 61 537 9,3 1,3 8,0
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 63 101 6,7 0,7 5,9
Kvinnor Totalt 245 016 5,3 1,0 4,2
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 55 347 2,9 1,5 1,4
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 51 114 7,5 1,0 6,5
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 66 800 5,5 1,1 4,4
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 71 755 5,3 0,7 4,5
1) Antalet studerande som använts vid beräkningen av studieavbrott avviker från det totala antalet studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande från materialet (se kvalitetsbeskrivningen, bara på finska). I uppgifterna ingår inte Högskolan på Åland eftersom avbrotten inte har kunnat beräknas på grund av bristfälliga uppföljningsuppgifter.

I statistiken Avbrott i utbildningen har man gått över till att använda den nationella utbildningsklassificeringen 2016 vid granskning av studieavbrott efter utbildningsområde. Siffrorna för studieavbrott har beräknats för nivåerna 1 och 2 i den nationella utbildningsklassificeringen. Under tidigare år användes i databastabellerna undervisningsförvaltningens klassificeringar av utbildningsområde och studieområde som nu finns i arkivdatabasen.

Statistikens databastabeller innehåller uppgifter om avbrott i utbildningen efter utbildningssektor inom olika utbildningsområden och landskap.

I den här statistiken beskrivs avbrott i examensinriktad utbildning efter grundnivå under året. Uppgifter om avbrott för läsåret 2016/2017 har fåtts genom att jämföra situationen hos dem som studerade i september 2016 med situationen i september 2017. Ifall personen inte avlade examen eller inte fortsatte sina studier under denna period har hen räknats som studerande som avbrutit utbildningen. För att beräkna avbrotten har studerande följts upp i en viss logisk ordning där avlagda examina alltid har prioriterats före studier. Mera information om beräkningen av avbrott finns i kvalitetsbeskrivningen (bara på fiska).

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2017/kkesk_2017_2019-03-14_tie_001_sv.html