Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Avbrott inom utbildningsområdet (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) efter utbildningssektor läsåret 2018/2019, %

Utbildningssektor/
Utbildningsområde
(nivå 1)
Studerande 20.9. 2018 Avlade examen inom det egna området Stu-
derade inom det egna området
Avbröt inom det egna området Avlade examen inom annat område Stu-
derade inom annat område
Avbröt utbildnings-
sektorns utbildning helt
Avlade examen inom annan sektor Stu-
derade inom annan sektor
Avbröt utbildning som leder till examen helt
Total % % % % % % % % % %
Totalt 498 584 100,0 25,0 67,1 7,9 0,1 1,1 6,7 0,0 0,8 5,9
Gymnasie-
utbildning
Totalt 96 853 100,0 30,4 66,6 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 1,6
Allmän-
bildande utbildning
96 853 100,0 30,4 66,6 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 1,6
Yrkes-
utbildning
Totalt 140 019 100,0 29,4 59,1 11,6 0,0 2,1 9,4 0,0 0,6 8,8
De hum. och konst-
närliga områdena
9 049 100,0 30,3 57,5 12,2 0,1 2,1 10,0 0,0 1,4 8,6
Handel, adm. och juridik 16 651 100,0 31,2 59,3 9,5 0,0 1,5 8,0 0,0 0,6 7,3
De natur-
veten-
skapliga områdena
891 100,0 30,2 49,0 20,8 0,4 2,4 18,0 0,3 1,6 16,0
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
8 077 100,0 23,6 63,9 12,5 0,1 3,0 9,3 0,0 0,6 8,6
De tekniska områdena 42 341 100,0 27,8 61,1 11,2 0,0 1,7 9,4 0,0 0,4 9,0
Lant- och skogsbruk 7 250 100,0 29,1 55,8 15,1 0,1 2,0 13,0 0,1 0,8 12,1
Hälsovård och välfärd 27 742 100,0 32,9 58,1 9,0 0,0 2,2 6,8 0,0 0,6 6,2
Tjänste-
branschen
28 018 100,0 28,6 57,1 14,3 0,0 2,7 11,5 0,1 0,6 10,9
Yrkes-
högskole-
utbildning
Totalt 127 419 100,0 19,5 72,4 8,1 0,0 0,6 7,5 0,1 0,8 6,6
De pedag. områdena 1 236 100,0 18,9 74,8 6,2 0,2 0,5 5,6 0,4 1,5 3,6
De hum. och konst-
närliga områdena
6 917 100,0 17,9 74,8 7,3 0,0 0,3 7,0 0,1 1,1 5,8
De samhälls-
veten-
skapliga områdena
302 100,0 24,2 64,2 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 1,0 10,6
Handel, adm. och juridik 26 080 100,0 18,4 73,3 8,2 0,0 0,6 7,6 0,1 0,7 6,9
De natur-
veten-
skapliga områdena
257 100,0 16,7 75,1 8,2 0,0 0,4 7,8 0,0 1,2 6,6
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
13 044 100,0 14,2 73,9 11,9 0,0 1,4 10,5 0,1 0,8 9,6
De tekniska områdena 30 176 100,0 16,2 73,8 9,9 0,0 0,7 9,3 0,1 0,9 8,3
Lant- och skogsbruk 3 074 100,0 16,2 74,1 9,7 0,0 0,6 9,1 0,1 1,3 7,7
Hälsovård och välfärd 37 164 100,0 25,0 69,9 5,1 0,0 0,2 4,9 0,0 0,7 4,1
Tjänste-
branschen
9 169 100,0 21,3 70,5 8,2 0,0 0,7 7,5 0,1 0,8 6,6
Uni.
utbildning
Totalt 134 293 100,0 21,7 70,8 7,4 0,1 1,5 5,8 0,1 0,5 5,2
De pedag. områdena 13 552 100,0 27,0 67,3 5,7 0,1 0,7 4,9 0,1 0,5 4,4
De hum. och konst-
närliga områdena
22 925 100,0 20,4 71,4 8,2 0,2 1,2 6,8 0,1 0,8 6,0
De samhälls-
veten-
skapliga områdena
17 364 100,0 21,9 70,9 7,2 0,1 1,2 5,9 0,1 0,4 5,4
Handel, adm. och juridik 20 949 100,0 25,9 68,2 5,8 0,1 1,6 4,2 0,0 0,2 4,0
De natur-
veten-
skapliga områdena
12 799 100,0 18,7 70,7 10,6 0,2 3,4 7,0 0,1 1,0 5,9
Data-
behandling och kommuni-
kation (IKT)
13 390 100,0 15,6 73,7 10,7 0,2 1,0 9,5 0,1 0,7 8,8
De tekniska områdena 18 897 100,0 20,8 72,0 7,1 0,1 1,4 5,7 0,0 0,6 5,0
Lant- och skogsbruk 2 937 100,0 22,2 66,8 11,1 0,5 5,9 4,7 0,1 0,6 4,0
Hälsovård och välfärd 9 640 100,0 20,2 76,8 3,0 0,1 0,8 2,1 0,0 0,1 2,0
Tjänste-
branschen
1 840 100,0 32,8 63,4 3,8 0,0 0,7 3,2 0,2 0,2 2,7

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2019, Tabellbilaga 2. Avbrott inom utbildningsområdet (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) efter utbildningssektor läsåret 2018/2019, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2019/kkesk_2019_2021-03-12_tau_002_sv.html