Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia

  1. neljännes 1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
milj. € milj. €
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot 1 921 2 992
Siitä: Myyntituotot 790 2 783
Maksutuotot 383 101
Valmistevarastojen muutos 0 0
Valmistus omaan käyttöön 56 1
Toimintakulut 8 806 2 582
Siitä:  Palkat ja palkkiot 2 515 1 054
Henkilösivukulut 774 282
Asiakaspalvelujen ostot 2 529 254
Muiden palvelujen ostot 1 417 577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 403 278
Avustukset 545 31
=Toimintakate (+ tai -) -6 829 411
Verotulot 5 127  
Valtionosuudet 2 124  
Korkotuotot 27 1
Muut rahoitustuotot 86 1
Korkokulut 33 21
Muut rahoituskulut 4 6
= Vuosikate (+ tai -) 498 387
Investoinnit:    
Investointimenot yhteensä 369 131
Investointitulot yhteensä 139 20
Lainat:    
Lainakanta, neljänneksen lopussa 11 886 2 844

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/01/kkt_2013_01_2013-05-30_tau_001_fi.html