Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 30.5.2013

Kuntien toimintamenot olivat 8,8 miljardia tammi-maaliskuussa 2013

Vuoden 2013 tammi-maaliskuussa kuntien toimintamenot olivat 8,8 miljardia euroa. Verotuloja kertyi 5,1 miljardia ja valtionosuuksia 2,1 miljardia euroa. Kuntien yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 0,5 miljardia euroa. Kuntayhtymien toimintamenot olivat 2,6 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien toimintamenojen jakautuminen eri menolajeille, prosenttia

Kuntien toimintamenojen jakautuminen eri menolajeille, prosenttia

Kuntien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, olivat 8,8 miljardia euroa ja toimintatuotot 1,9 miljardia euroa. Suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot 44,8 prosentilla. Toimintamenoista palkkojen ja palkkioiden osuus oli 2,5 miljardia, maksettujen avustusten osuus 0,5 miljardia sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus 0,4 miljardia euroa. 41,1 prosentilla toimintatuotoista suurimman osuuden muodostivat myyntituotot. Kuntien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto oli alkuvuonna 0,6 miljardia euroa.

Kuntayhtymien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, olivat 2,6 miljardia ja toimintatuotot 3,0 miljardia euroa. Palkat ja palkkiot olivat 1,1 miljardia euroa ja muodostivat 40,8 prosenttia toimintamenoista. Palvelujen ostot olivat 0,8 miljardia sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 0,3 miljardia euroa. Myyntituotot olivat 93,0 prosenttia toimintatuotoista.

Kunnat, ilman liikelaitoksia, käyttivät investointeihin tammi-maaliskuussa 0,4 miljardia euroa ja investointituloja kertyi 0,1 miljardia euroa. Kuntayhtymien, ilman liikelaitoksia, investointimenot olivat 0,1 miljardia euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua tulevien julkaisujen yhteydessä. Tilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia touko-kesäkuussa julkaistavan kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.

Tilasto korvaa aiemmat kuntien talous neljännesvuosittain sekä kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot -tilastot. Tiedot kerätään laajemmin kuin aiemmissa neljännesvuosi- ja tilinpäätösarviotilastoissa.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/01/kkt_2013_01_2013-05-30_tie_001_fi.html