Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2013, 2:a kvartalet

2013
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik