Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Kommuner Verksamhetsintäkter 2013 1. kvartalet 1 921 1 926 5 0,3
Verksamhetskostnader 2013 1. kvartalet 8 806 8 819 13 0,1
Investeringsutgifter totalt 2013 1. kvartalet 369 357 -12 -3,3
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 1. kvartalet 11 886 11 997 110 0,9
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2013 1. kvartalet 2 992 2 977 -16 -0,5
Verksamhetskostnader 2013 1. kvartalet 2 582 2 711 129 5,0
Investeringsutgifter totalt 2013 1. kvartalet 131 142 11 8,3
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 1. kvartalet 2 844 2 844 0 0,0

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 2:a kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/02/kkt_2013_02_2013-08-29_rev_001_sv.html