Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia

  1.–2. neljännes 1.–2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
milj. € milj. €
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot 4 373 6 055
Siitä: Myyntituotot 1 723 5 613
Maksutuotot 808 205
Valmistevarastojen muutos 0 1
Valmistus omaan käyttöön 139 3
Toimintakulut 18 541 5 701
Siitä:  Palkat ja palkkiot 5 269 2 218
Henkilösivukulut 1 651 587
Asiakaspalvelujen ostot 5 172 678
Muiden palvelujen ostot 3 101 1 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 826 673
Avustukset 1150 63
=Toimintakate (+ tai -) -14 029 358
Verotulot 10 176 .
Valtionosuudet 4 208 .
Korkotuotot 98 2
Muut rahoitustuotot 325 7
Korkokulut 83 47
Muut rahoituskulut 17 12
= Vuosikate (+ tai -) 678 309
Investoinnit:    
Investointimenot yhteensä 956 348
Investointitulot yhteensä 239 25
Lainat:    
Lainakanta, neljänneksen lopussa 12 240 2 909

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/02/kkt_2013_02_2013-08-29_tau_001_fi.html