Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

  1– 2:a kvartalet 1– 2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
mn € mn €
Resultaträkning:    
Verksamhetsintäkter 4 373 6 055
Därav: Försäljningsintäkter 1 723 5 613
Avgiftsintäkter 808 205
Förändring av produktlager 0 1
Tillverkning för eget bruk 139 3
Verksamhetskostnader 18 541 5 701
Därav: Löner och arvoden 5 269 2 218
Lönebikostnader 1 651 587
Köp av kundtjänster 5 172 678
Köp av övriga tjänster 3 101 1 261
Material, förnödenheter och varor 826 673
Understöd 1150 63
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -14 029 358
Skatteinkomster 10 176 .
Statsandelar 4 208 .
Ränteintäkter 98 2
Övriga finansiella intäkter 325 7
Räntekostnader 83 47
Övriga finansiella kostnader 17 12
= Årsbidrag (+ eller -) 678 309
Investeringar:    
Investeringsutgifter totalt 956 348
Investeringsinkomster totalt 239 25
Lån:    
Lånestock, i slutet av kvartalet 12 240 2 909

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/02/kkt_2013_02_2013-08-29_tau_001_sv.html