Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Kommuner Verksamhetsintäkter 2013 1:a kvartalet 1 921 1 916 -5 -0,2
2:a kvartalet 4 373 4 375 2 0,1
Verksamhetskostnader 2013 1:a kvartalet 8 806 8 823 17 0,2
2:a kvartalet 18 541 18 543 2 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 1:a kvartalet 11 886 11 997 110 0,9
2:a kvartalet 12 240 12 242 2 0,0
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2013 1:a kvartalet 2 992 2 977 -16 -0,5
2:a kvartalet 6 055 6 074 19 0,3
Verksamhetskostnader 2013 1:a kvartalet 2 582 2 711 129 5,0
2:a kvartalet 5 701 5 707 6 0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 1:a kvartalet 2 844 2 844 0 0,0
2:a kvartalet 2 909 2 910 2 0 1

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/03/kkt_2013_03_2013-11-29_rev_001_sv.html