Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia

  1.–3. neljännes 1.–3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
milj. € milj. €
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot 6 523 8 983
Siitä: Myyntituotot 2 597 8 311
Maksutuotot 1 177 306
Valmistevarastojen muutos 0 1
Valmistus omaan käyttöön 264 6
Toimintakulut 27 827 8 538
Siitä:  Palkat ja palkkiot 8 026 3 358
Henkilösivukulut 2 560 891
Asiakaspalvelujen ostot 7 637 871
Muiden palvelujen ostot 4 590 1 987
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 142 980
Avustukset 1 701 94
=Toimintakate (+ tai -) -21 040 452
Verotulot 15 974 .
Valtionosuudet 6 312 .
Korkotuotot 131 3
Muut rahoitustuotot 476 11
Korkokulut 123 72
Muut rahoituskulut 23 19
= Vuosikate (+ tai -) 1 709 376
Investoinnit:    
Investointimenot yhteensä 1 595 520
Investointitulot yhteensä 317 33
Lainat:    
Lainakanta, neljänneksen lopussa 12 201 2 969

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/03/kkt_2013_03_2013-11-29_tau_001_fi.html