Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik