Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja 2013, milj. euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
2013, milj. € Muutos, % 2013, milj. € Muutos, %
Tuloslaskelma:        
= Toimintakate (+ tai -) -27 119 3,4 753 38,6
Verotulot 20 543 6,8 . .
Valtionosuudet 8 264 2,9 . .
Korkotuotot 217 -1,2 7 -26,3
Muut rahoitustuotot 363 -1,2 12 5,7
Korkokulut 201 -14,5 97 -1,1
Muut rahoituskulut 57 28,8 26 -7,5
= Vuosikate (+ tai -) 2 009 49,9 649 48,2
Poistot ja arvonalentumiset 2 020 6,8 543 9,0
Investoinnit:        
Investointimenot yhteensä 3 885 3,7 890 8,7
Rahoitusosuudet investointimenoihin 178 -8,9 22 26,8
Investointihyödykkeiden myyntitulot 712 -15,2 35 -57,5
Lainat:        
Lainakanta 31.12. 13 843 13,4 2 884 5,2
1) Liikelaitokset yhdistettynä sekä kunnan/kuntayhtymän sisäiset erät eliminoituna

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja 2013, milj. euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/04/kkt_2013_04_2014-02-12_tau_001_fi.html