Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland 2013, mn euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2013, mn. € Förändring, % 2013, mn. € Förändring, %
Resultaträkning:        
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -27 119 3,4 753 38,6
Skatteinkomster 20 543 6,8 . .
Statsandelar 8 264 2,9 . .
Ränteintäkter 217 -1,2 7 -26,3
Övriga finansiella intäkter 363 -1,2 12 5,7
Räntekostnader 201 -14,5 97 -1,1
Övriga finansiella kostnader 57 28,8 26 -7,5
= Årsbidrag (+ eller -) 2 009 49,9 649 48,2
Avskrivningar och nedskrivningar 2 020 6,8 543 9,0
Investeringar:        
Investeringsutgifter totalt 3 885 3,7 890 8,7
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 178 -8,9 22 26,8
Försäljninginkomster av investeringsvaror 712 -15,2 35 -57,5
Lån:        
Lånestock 31.12. 13 843 13,4 2 884 5,2
1) Affärsverk inkluderade och kommunens/samkommunens interna poster eliminerade

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland 2013, mn euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/04/kkt_2013_04_2014-02-12_tau_001_sv.html