Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland 2013, mn euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2013, mn. € Förändring, % 2013, mn. € Förändring, %
Resultaträkning:        
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -27 119 3,4 753 38,6
Skatteinkomster 20 543 6,8 . .
Statsandelar 8 264 2,9 . .
Ränteintäkter 217 -1,2 7 -26,3
Övriga finansiella intäkter 363 -1,2 12 5,7
Räntekostnader 201 -14,5 97 -1,1
Övriga finansiella kostnader 57 28,8 26 -7,5
= Årsbidrag (+ eller -) 2 009 49,9 649 48,2
Avskrivningar och nedskrivningar 2 020 6,8 543 9,0
Investeringar:        
Investeringsutgifter totalt 3 885 3,7 890 8,7
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 178 -8,9 22 26,8
Försäljninginkomster av investeringsvaror 712 -15,2 35 -57,5
Lån:        
Lånestock 31.12. 13 843 13,4 2 884 5,2
1) Affärsverk inkluderade och kommunens/samkommunens interna poster eliminerade

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland 2013, mn euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/04/kkt_2013_04_2014-02-12_tau_001_sv.html