Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland 2013, exkl. affärsverk

  1– 4:e kvartalet 1– 4:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
mn € mn €
Resultaträkning:    
Verksamhetsintäkter 9 110 11 970
Därav: Försäljningsintäkter 3 634 11 060
Avgiftsintäkter 1 614 386
Förändring av produktlager -0 1
Tillverkning för eget bruk 433 8
Verksamhetskostnader 37 781 11 281
Därav: Löner och arvoden 10 477 4 380
Lönebikostnader 3 340 1 174
Köp av kundtjänster 10 646 1 103
Köp av övriga tjänster 6 463 2 680
Material, förnödenheter och varor 1 593 1 343
Understöd 2 277 115
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -28 238 699
Skatteinkomster 20 543 0
Statsandelar 8 264 0
Ränteintäkter 224 7
Övriga finansiella intäkter 568 14
Räntekostnader 193 96
Övriga finansiella kostnader 40 26
= Årsbidrag (+ eller -) 1 129 598
Investeringar:    
Investeringsutgifter totalt 2 850 810
Investeringsinkomster totalt 812 54
Lån:    
Lånestock, i slutet av kvartalet 13 152 2 847

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland 2013, exkl. affärsverk . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/04/kkt_2013_04_2014-02-12_tau_002_sv.html