Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland 2013, exkl. affärsverk

  1– 4:e kvartalet 1– 4:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
mn € mn €
Resultaträkning:    
Verksamhetsintäkter 9 110 11 970
Därav: Försäljningsintäkter 3 634 11 060
Avgiftsintäkter 1 614 386
Förändring av produktlager -0 1
Tillverkning för eget bruk 433 8
Verksamhetskostnader 37 781 11 281
Därav: Löner och arvoden 10 477 4 380
Lönebikostnader 3 340 1 174
Köp av kundtjänster 10 646 1 103
Köp av övriga tjänster 6 463 2 680
Material, förnödenheter och varor 1 593 1 343
Understöd 2 277 115
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -28 238 699
Skatteinkomster 20 543 0
Statsandelar 8 264 0
Ränteintäkter 224 7
Övriga finansiella intäkter 568 14
Räntekostnader 193 96
Övriga finansiella kostnader 40 26
= Årsbidrag (+ eller -) 1 129 598
Investeringar:    
Investeringsutgifter totalt 2 850 810
Investeringsinkomster totalt 812 54
Lån:    
Lånestock, i slutet av kvartalet 13 152 2 847

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland 2013, exkl. affärsverk . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/04/kkt_2013_04_2014-02-12_tau_002_sv.html