Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Kommuner Verksamhetsintäkter 2013 1:a kvartalet 1 921 1 907 -13 -0,7
2:a kvartalet 4 373 4 374 1 0,0
3:e kvartalet 6 523 6 521 -2 0,0
4:e kvartalet 9 110 9 110 0 0,0
Verksamhetskostnader 2013 1:a kvartalet 8 806 8 768 -38 -0,4
2:a kvartalet 18 541 18 548 7 0,0
3:e kvartalet 27 827 27 823 -4 0,0
4:e kvartalet 37 781 37 781 0 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 1:a kvartalet 11 886 12 001 114 1,0
2:a kvartalet 12 240 12 242 2 0,0
3:e kvartalet 12 200 12 200 0 0,0
4:e kvartalet 13 152 13 159 7 0,1
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2013 1:a kvartalet 2 992 2 977 -16 -0,5
2:a kvartalet 6 055 6 074 19 0,3
3:e kvartalet 8 983 8 983 0 0,0
4:e kvartalet 11 970 11 974 4 0,0
Verksamhetskostnader 2013 1:a kvartalet 2 582 2 711 129 5,0
2:a kvartalet 5 701 5 707 6 0,1
3:e kvartalet 8 538 8 538 0 0,0
4:e kvartalet 11 281 11 281 0 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 1:a kvartalet 2 844 2 844 0 0,0
2:a kvartalet 2 909 2 910 2 0,1
3:e kvartalet 2 969 2 969 0 0,0
4:e kvartalet 2 847 2 873 25 0,9

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336 (9.6.2014 => 029 551 2336), Lea Vuorinen 09 1734 3358 (9.6.2014 => 029 551 3358), kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.05.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 1:a kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/01/kkt_2014_01_2014-05-30_rev_001_sv.html