Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2014 2013 Muutos, % 2014 2013 Muutos, %
Tuloslaskelma:            
Toimintatuotot 2 111 1 907 10,6 3 005 2 977 1,0
Siitä: Myyntituotot 841 778 8,1 2 790 2 771 0,7
Maksutuotot 386 382 1,0 101 99 1,9
Toimintakulut 8 991 8 768 2,5 2 712 2 711 0,0
Siitä:  Palkat ja palkkiot 2 506 2 503 0,1 1 029 1 043 -1,3
Henkilösivukulut 789 771 2,3 280 279 0,3
Asiakaspalvelujen ostot 2 561 2 521 1,6 262 263 -0,4
Muiden palvelujen ostot 1 471 1 422 3,4 676 658 2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 378 400 -5,7 328 332 -1,1
Avustukset 571 544 4,9 30 31 -0,2
= Toimintakate (+ tai -) -6 822 -6 805 0,2 295 267 10,4
Verotulot 5 357 5 127 4,5 0 0 .
Valtionosuudet 2 094 2 121 -1,3 0 0 .
Korkotuotot 25 26 -5,4 1 1 5,8
Muut rahoitustuotot 77 93 -17,7 2 2 42,9
Korkokulut 32 33 -3,5 22 21 5,0
Muut rahoituskulut 5 4 31,8 6 6 -0,3
= Vuosikate (+ tai -) 694 525 32,1 270 243 11,3
Investoinnit:            
Investointimenot yhteensä 398 357 11,3 138 142 -2,7
Investointitulot yhteensä 64 115 -44,2 3 20 -86,6
Lainat:            
Lainakanta, neljänneksen lopussa 13 032 12 001 8,6 2 998 2 844 5,4

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336 (9.6.2014 => 029 551 2336), Lea Vuorinen 09 1734 3358 (9.6.2014 => 029 551 3358), kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.05.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/01/kkt_2014_01_2014-05-30_tau_001_fi.html