Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2014 2013 Muutos, % 2014 2013 Muutos, %
Tuloslaskelma:            
Toimintatuotot 2 111 1 907 10,6 3 005 2 977 1,0
Siitä: Myyntituotot 841 778 8,1 2 790 2 771 0,7
Maksutuotot 386 382 1,0 101 99 1,9
Toimintakulut 8 991 8 768 2,5 2 712 2 711 0,0
Siitä:  Palkat ja palkkiot 2 506 2 503 0,1 1 029 1 043 -1,3
Henkilösivukulut 789 771 2,3 280 279 0,3
Asiakaspalvelujen ostot 2 561 2 521 1,6 262 263 -0,4
Muiden palvelujen ostot 1 471 1 422 3,4 676 658 2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 378 400 -5,7 328 332 -1,1
Avustukset 571 544 4,9 30 31 -0,2
= Toimintakate (+ tai -) -6 822 -6 805 0,2 295 267 10,4
Verotulot 5 357 5 127 4,5 0 0 .
Valtionosuudet 2 094 2 121 -1,3 0 0 .
Korkotuotot 25 26 -5,4 1 1 5,8
Muut rahoitustuotot 77 93 -17,7 2 2 42,9
Korkokulut 32 33 -3,5 22 21 5,0
Muut rahoituskulut 5 4 31,8 6 6 -0,3
= Vuosikate (+ tai -) 694 525 32,1 270 243 11,3
Investoinnit:            
Investointimenot yhteensä 398 357 11,3 138 142 -2,7
Investointitulot yhteensä 64 115 -44,2 3 20 -86,6
Lainat:            
Lainakanta, neljänneksen lopussa 13 032 12 001 8,6 2 998 2 844 5,4

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336 (9.6.2014 => 029 551 2336), Lea Vuorinen 09 1734 3358 (9.6.2014 => 029 551 3358), kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.05.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/01/kkt_2014_01_2014-05-30_tau_001_fi.html