Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2014 2013 Förändring, % 2014 2013 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 2 111 1 907 10,6 3 005 2 977 1,0
Därav: Försäljningsintäkter 841 778 8,1 2 790 2 771 0,7
Avgiftsintäkter 386 382 1,0 101 99 1,9
Verksamhetskostnader 8 991 8 768 2,5 2 712 2 711 0,0
Därav: Löner och arvoden 2 506 2 503 0,1 1 029 1 043 -1,3
Lönebikostnader 789 771 2,3 280 279 0,3
Köp av kundtjänster 2 561 2 521 1,6 262 263 -0,4
Köp av övriga tjänster 1 471 1 422 3,4 676 658 2,8
Material, förnödenheter och varor 378 400 -5,7 328 332 -1,1
Understöd 571 544 4,9 30 31 -0,2
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -6 822 -6 805 0,2 295 267 10,4
Skatteinkomster 5 357 5 127 4,5 0 0 .
Statsandelar 2 094 2 121 -1,3 0 0 .
Ränteintäkter 25 26 -5,4 1 1 5,8
Övriga finansiella intäkter 77 93 -17,7 2 2 42,9
Räntekostnader 32 33 -3,5 22 21 5,0
Övriga finansiella kostnader 5 4 31,8 6 6 -0,3
= Årsbidrag (+ eller -) 694 525 32,1 270 243 11,3
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 398 357 11,3 138 142 -2,7
Investeringsinkomster totalt 64 115 -44,2 3 20 -86,6
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 13 032 12 001 8,6 2 998 2 844 5,4

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336 (9.6.2014 => 029 551 2336), Lea Vuorinen 09 1734 3358 (9.6.2014 => 029 551 3358), kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.05.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/01/kkt_2014_01_2014-05-30_tau_001_sv.html