Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2014 2013 Förändring, % 2014 2013 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 2 111 1 907 10,6 3 005 2 977 1,0
Därav: Försäljningsintäkter 841 778 8,1 2 790 2 771 0,7
Avgiftsintäkter 386 382 1,0 101 99 1,9
Verksamhetskostnader 8 991 8 768 2,5 2 712 2 711 0,0
Därav: Löner och arvoden 2 506 2 503 0,1 1 029 1 043 -1,3
Lönebikostnader 789 771 2,3 280 279 0,3
Köp av kundtjänster 2 561 2 521 1,6 262 263 -0,4
Köp av övriga tjänster 1 471 1 422 3,4 676 658 2,8
Material, förnödenheter och varor 378 400 -5,7 328 332 -1,1
Understöd 571 544 4,9 30 31 -0,2
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -6 822 -6 805 0,2 295 267 10,4
Skatteinkomster 5 357 5 127 4,5 0 0 .
Statsandelar 2 094 2 121 -1,3 0 0 .
Ränteintäkter 25 26 -5,4 1 1 5,8
Övriga finansiella intäkter 77 93 -17,7 2 2 42,9
Räntekostnader 32 33 -3,5 22 21 5,0
Övriga finansiella kostnader 5 4 31,8 6 6 -0,3
= Årsbidrag (+ eller -) 694 525 32,1 270 243 11,3
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 398 357 11,3 138 142 -2,7
Investeringsinkomster totalt 64 115 -44,2 3 20 -86,6
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 13 032 12 001 8,6 2 998 2 844 5,4

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336 (9.6.2014 => 029 551 2336), Lea Vuorinen 09 1734 3358 (9.6.2014 => 029 551 3358), kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.05.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/01/kkt_2014_01_2014-05-30_tau_001_sv.html