Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.5.2014

Kuntien toimintakulut kasvoivat 2,5 prosenttia tammi-maaliskuussa 2014

Kuntien toimintakulut kasvoivat vuoden 2014 tammi-maaliskuussa maltillisesti 2,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 4,5 prosenttia ja valtionosuudet vähenivät 1,3 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut pysyivät viime vuoden tasolla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
Yhteensä Muutos, % Yhteensä Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 2 111 10,6 3 005 1,0
Myyntituotot 841 8,1 2 790 0,7
Toimintakulut yhteensä 8 991 2,5 2 712 0,0
Palkkamenot 3 295 0,6 1 309 -0,9
Palveluiden ostot 4 032 2,3 938 1,9

Kuntien toimintakulut, ilman liikelaitoksia, kasvoivat tammi-maaliskuussa 2,5 prosenttia ja toimintatuotot 10,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Suurin kuluerä, palvelujen ostot, nousi 2,3 prosentilla. Toimintakuluista palkkamenot nousivat 0,6 prosenttia ja avustusmenot 4,9 prosenttia. Aine-, tarvike- ja tavarakulut pienenivät 5,7 prosenttia. Toimintatuottojen suurin erä, myyntituotot, nousi 8,1 prosenttia. Kuntien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto pieneni 9,8 prosentilla.

Kunnat, ilman liikelaitoksia, käyttivät investointeihin 0,4 miljardia euroa, joka oli 11,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Yhteenlaskettu lainakanta, ilman liikelaitoksia, oli neljänneksen lopussa 13,0 miljardia euroa. Vähennystä edellisen neljänneksen päättymisestä oli 1,0 prosenttia.

Kuntayhtymien toimintakulut, ilman liikelaitoksia, olivat samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Palkkamenot, kuntayhtymien suurin menoerä, pienenivät 0,9 prosenttia. Lainakanta, ilman liikelaitoksia, nousi 2,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä ollen 3,0 miljardia euroa maaliskuun lopussa. Kuntayhtymien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua tulevien julkaisujen yhteydessä. Tilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia touko-kesäkuussa julkaistavan kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336 (9.6.2014 => 029 551 2336), Lea Vuorinen 09 1734 3358 (9.6.2014 => 029 551 3358), kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.05.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/01/kkt_2014_01_2014-05-30_tie_001_fi.html