Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.5.2014

Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 2,5 procent under januari-mars 2014

Kommunernas verksamhetskostnader ökade måttfullt med 2,5 procent under januari-mars 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 4,5 procent medan statsandelarna minskade med 1,3 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader låg på samma nivå som året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro

  Kommuner Samkommuner
Totalt Förändring, % Totalt Förändring, %
Verksamhetsintäkter totalt 2 111 10,6 3 005 1,0
Försäljningsintäkter 841 8,1 2 790 0,7
Verksamhetskostnader totalt 8 991 2,5 2 712 0,0
Löneutgifter 3 295 0,6 1 309 -0,9
Köp av tjänster 4 032 2,3 938 1,9

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade under januari-mars med 2,5 procent och verksamhetsintäkter med 10,6 procent från motsvarande period året innan. Den största kostnadsposten, köp av tjänster, steg med 2,3 procent. Av verksamhetskostnaderna ökade löneutgifterna med 0,6 och understödsutgifterna med 4,9 procent. Utgifterna för material, förnödenheter och varor minskade med 5,7 procent. Den största posten av verksamhetens intäkter, försäljningsintäkterna, steg med 8,1 procent. Omsättningen för de kommunala affärsverken inom lokalförvaltningen minskade med 9,8 procent.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 0,4 miljarder euro för investeringar, vilket var 11,3 procent mer än under motsvarande period året innan. Den sammanlagda lånestocken, exkl. affärsverk, var i slutet av kvartalet 13,0 miljarder euro. Detta var en minskning från utgången av föregående år med 1,0 procent.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, var på samma nivå som under motsvarande period året innan. Löneutgifterna, samkommunernas största utgiftspost, minskade med 0,9 procent. Lånestocken, exkl. affärsverk, steg med 2,0 procent från föregående kvartal och uppgick till 3,0 miljarder euro i slutet av mars. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom lokalförvaltningen ökade med 5,0 procent.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi som publiceras under maj–juni.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336 (9.6.2014 => 029 551 2336), Lea Vuorinen 09 1734 3358 (9.6.2014 => 029 551 3358), kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.05.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/01/kkt_2014_01_2014-05-30_tie_001_sv.html