Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetsintäkter 2013 2 4 373 4 373 0 0,0
3 6 523 6 521 -2 0,0
4 9 110 9 110 0 0,0
2014 1 2 111 2 104 -7 -0,3
Verksamhetskostnader 2013 2 18 541 18 547 6 0,0
3 27 827 27 823 -4 0,0
4 37 781 37 781 0 0,0
2014 1 8 991 8 985 -6 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 2 12 240 12 251 10 0,1
3 12 200 12 228 28 0,2
4 13 152 13 159 7 0,1
2014 1 13 032 13 039 7 0,1
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2013 2 6 055 6 055 0 0,0
3 8 983 8 983 0 0,0
4 11 970 11 968 -2 0,0
2014 1 3 005 3 003 -2 -0,1
Verksamhetskostnader 2013 2 5 701 5 698 -2 0,0
3 8 538 8 538 0 0,0
4 11 281 11 275 -6 -0,1
2014 1 2 712 2 709 -2 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 2 2 909 2 910 2 0,1
3 2 969 2 969 0 0,0
4 2 847 2 873 25 0,9
2014 1 2 998 2 998 0 0,0

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.08.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 2:a kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/02/kkt_2014_02_2014-08-29_rev_001_sv.html