Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

  1–2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2014 2013 Förändring, % 2014 2013 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 4 594 4 373 5,1 6 108 6 055 0,9
Därav: Försäljningsintäkter 1 812 1 703 6,4 5 670 5 613 1,0
Avgiftsintäkter 834 809 3,0 207 205 0,8
Verksamhetskostnader 18 820 18 547 1,5 5 648 5 698 -0,9
Därav: Löner och arvoden 5 238 5 260 -0,4 2 164 2 217 -2,4
Lönebikostnader 1 669 1 648 1,3 586 587 -0,2
Köp av kundtjänster 5 277 5 163 2,2 569 572 -0,5
Köp av övriga tjänster 3 134 3 112 0,7 1 400 1 365 2,5
Material, förnödenheter och varor 794 826 -3,9 656 673 -2,6
Understöd 1 195 1 154 3,5 64 64 -0,1
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -14 078 -14 035 0,3 463 360 28,5
Skatteinkomster 10 522 10 176 3,4 . . .
Statsandelar 4 194 4 232 -0,9 . . .
Ränteintäkter 96 98 -2,2 2 2 -4,3
Övriga finansiella intäkter 317 339 -6,6 8 7 14,0
Räntekostnader 86 84 2,1 48 46 3,1
Övriga finansiella kostnader 13 15 -16,5 11 12 -8,1
= Årsbidrag (+ eller -) 953 711 33,9 414 311 33,2
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 1 002 954 5,1 313 348 -10,0
Investeringsinkomster totalt 197 235 -16,1 24 25 -5,1
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 13 104 12 251 7,0 2 977 2 910 2,3

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.08.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/02/kkt_2014_02_2014-08-29_tau_001_sv.html