Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

  1–2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2014 2013 Förändring, % 2014 2013 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 4 594 4 373 5,1 6 108 6 055 0,9
Därav: Försäljningsintäkter 1 812 1 703 6,4 5 670 5 613 1,0
Avgiftsintäkter 834 809 3,0 207 205 0,8
Verksamhetskostnader 18 820 18 547 1,5 5 648 5 698 -0,9
Därav: Löner och arvoden 5 238 5 260 -0,4 2 164 2 217 -2,4
Lönebikostnader 1 669 1 648 1,3 586 587 -0,2
Köp av kundtjänster 5 277 5 163 2,2 569 572 -0,5
Köp av övriga tjänster 3 134 3 112 0,7 1 400 1 365 2,5
Material, förnödenheter och varor 794 826 -3,9 656 673 -2,6
Understöd 1 195 1 154 3,5 64 64 -0,1
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -14 078 -14 035 0,3 463 360 28,5
Skatteinkomster 10 522 10 176 3,4 . . .
Statsandelar 4 194 4 232 -0,9 . . .
Ränteintäkter 96 98 -2,2 2 2 -4,3
Övriga finansiella intäkter 317 339 -6,6 8 7 14,0
Räntekostnader 86 84 2,1 48 46 3,1
Övriga finansiella kostnader 13 15 -16,5 11 12 -8,1
= Årsbidrag (+ eller -) 953 711 33,9 414 311 33,2
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 1 002 954 5,1 313 348 -10,0
Investeringsinkomster totalt 197 235 -16,1 24 25 -5,1
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 13 104 12 251 7,0 2 977 2 910 2,3

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.08.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/02/kkt_2014_02_2014-08-29_tau_001_sv.html