Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.8.2014

Kuntien toimintakulut kasvoivat 1,5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2014

Kuntien toimintakulut kasvoivat vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 3,4 prosenttia, kun taas valtionosuudet pienenivät 0,9 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut laskivat 0,9 prosentilla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
Yhteensä Muutos, % Yhteensä Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 4 594 5,1 6 108 0,9
Myyntituotot 1 812 6,4 5 670 1,0
Toimintakulut yhteensä 18 820 1,5 5 648 -0,9
Palkkakulut 6 907 -0,0 2 750 -1,9
Palveluiden ostot 8 411 1,7 1 969 1,6

Kuntien toimintakulut, ilman liikelaitoksia, kasvoivat tammi-kesäkuussa 1,5 prosenttia ja toimintatuotot 5,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toimintakulujen suurin erä, palvelujen ostot, kasvoi 1,7 prosentilla. Palkkakulut pysyivät puolestaan edellisvuoden tasolla. Avustuskulut nousivat 3,5 prosenttia ja aine-, tarvike- ja tavarakulut vähenivät 3,9 prosenttia. Toimintatuottojen suurin erä, myyntituotot, kasvoi 6,4 prosenttia. Kuntien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto pieneni 9,0 prosentilla.

Kunnat, ilman liikelaitoksia, käyttivät investointeihin 1,0 miljardia euroa, mikä oli 5,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Yhteenlaskettu lainakanta, ilman liikelaitoksia, oli neljänneksen lopussa 13,1 miljardia euroa. Kasvua edellisen neljänneksen päättymisestä oli 0,5 prosenttia.

Kuntayhtymien toimintakulut, ilman liikelaitoksia, pienenivät 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Palkkakulut, jotka olivat kuntayhtymien suurin menoerä, pienenivät 1,9 prosenttia. Lainakanta, ilman liikelaitoksia, laski 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ollen 3,0 miljardia euroa kesäkuun lopussa. Kuntayhtymien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua tulevien julkaisujen yhteydessä. Tilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia touko-kesäkuussa julkaistavan kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (240,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.08.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/02/kkt_2014_02_2014-08-29_tie_001_fi.html