Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetsintäkter 2013 3 6 523 6 519 -4 -0.1
4 9 110 9 110 0 0.0
2014 1 2 111 2 104 -7 -0.3
2 4 594 4 594 0 0.0
Verksamhetskostnader 2013 3 27 827 27 821 -5 0.0
4 37 781 37 781 0 0.0
2014 1 8 991 8 993 1 0.0
2 18 820 18 815 -5 0.0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 3 12 200 12 228 28 0.2
4 13 152 13 159 7 0.1
2014 1 13 032 13 039 7 0.1
2 13 104 13 157 53 0.4
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2013 3 8 983 8 983 0 0.0
4 11 970 11 968 -2 0.0
2014 1 3 005 3 003 -2 -0.1
2 6 108 6 108 0 0.0
Verksamhetskostnader 2013 3 8 538 8 538 0 0.0
4 11 281 11 275 -6 -0.1
2014 1 2 712 2 708 -4 -0.1
2 5 648 5 645 -4 -0.1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 3 2 969 2 969 0 0.0
4 2 847 2 873 25 0.9
2014 1 2 998 2 998 0 0.0
2 2 977 2 977 0 0.0

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/03/kkt_2014_03_2014-11-28_rev_001_sv.html