Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa

  1.–3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2014 2013 Muutos, % 2014 2013 Muutos, %
Tuloslaskelma:            
Toimintatuotot 6 816 6 519 4,6 9 055 8 983 0,8
Siitä: Myyntituotot 2 740 2 580 6,2 8 392 8 311 1,0
Maksutuotot 1 220 1 179 3,5 305 306 -0,1
Toimintakulut 28 205 27 821 1,4 8 534 8 538 0,0
Siitä:  Palkat ja palkkiot 8 002 8 026 -0,3 3 268 3 358 -2,7
Henkilösivukulut 2 549 2 559 -0,4 882 891 -0,9
Asiakaspalvelujen ostot 7 851 7 635 2,8 848 841 0,8
Muiden palvelujen ostot 4 665 4 591 1,6 2 080 2 014 3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 104 1 142 -3,3 955 980 -2,5
Avustukset 1 765 1 701 3,8 95 97 -1,5
= Toimintakate (+ tai -) -21 135 -21 038 0,5 526 452 16,5
Verotulot 16 296 15 974 2,0      
Valtionosuudet 6 292 6 349 -0,9      
Korkotuotot 128 131 -2,5 3 3 -3,4
Muut rahoitustuotot 426 456 -6,5 11 11 -1,4
Korkokulut 127 123 3,4 73 72 1,4
Muut rahoituskulut 17 22 -21,9 17 19 -10,1
= Vuosikate (+ tai -) 1 863 1 728 7,8 451 376 20,0
Investoinnit:            
Investointimenot yhteensä 1 721 1 587 8,5 481 520 -7,5
Investointitulot yhteensä 375 310 20,7 31 33 -5,7
Lainat:            
Lainakanta, neljänneksen lopussa 13 078 12 228 7,0 2 951 2 969 -0,6

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 28.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/03/kkt_2014_03_2014-11-28_tau_001_fi.html