Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro

  1–3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2014 2013 Förändring, % 2014 2013 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 6 816 6 519 4,6 9 055 8 983 0,8
Därav: Försäljningsintäkter 2 740 2 580 6,2 8 392 8 311 1,0
Avgiftsintäkter 1 220 1 179 3,5 305 306 -0,1
Verksamhetskostnader 28 205 27 821 1,4 8 534 8 538 0,0
Därav: Löner och arvoden 8 002 8 026 -0,3 3 268 3 358 -2,7
Lönebikostnader 2 549 2 559 -0,4 882 891 -0,9
Köp av kundtjänster 7 851 7 635 2,8 848 841 0,8
Köp av övriga tjänster 4 665 4 591 1,6 2 080 2 014 3,3
Material, förnödenheter och varor 1 104 1 142 -3,3 955 980 -2,5
Understöd 1 765 1 701 3,8 95 97 -1,5
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -21 135 -21 038 0,5 526 452 16,5
Skatteinkomster 16 296 15 974 2,0      
Statsandelar 6 292 6 349 -0,9      
Ränteintäkter 128 131 -2,5 3 3 -3,4
Övriga finansiella intäkter 426 456 -6,5 11 11 -1,4
Räntekostnader 127 123 3,4 73 72 1,4
Övriga finansiella kostnader 17 22 -21,9 17 19 -10,1
= Årsbidrag (+ eller -) 1 863 1 728 7,8 451 376 20,0
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 1 721 1 587 8,5 481 520 -7,5
Investeringsinkomster totalt 375 310 20,7 31 33 -5,7
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 13 078 12 228 7,0 2 951 2 969 -0,6

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/03/kkt_2014_03_2014-11-28_tau_001_sv.html