Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro

  1–3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2014 2013 Förändring, % 2014 2013 Förändring, %
Resultaträkning:            
Verksamhetsintäkter 6 816 6 519 4,6 9 055 8 983 0,8
Därav: Försäljningsintäkter 2 740 2 580 6,2 8 392 8 311 1,0
Avgiftsintäkter 1 220 1 179 3,5 305 306 -0,1
Verksamhetskostnader 28 205 27 821 1,4 8 534 8 538 0,0
Därav: Löner och arvoden 8 002 8 026 -0,3 3 268 3 358 -2,7
Lönebikostnader 2 549 2 559 -0,4 882 891 -0,9
Köp av kundtjänster 7 851 7 635 2,8 848 841 0,8
Köp av övriga tjänster 4 665 4 591 1,6 2 080 2 014 3,3
Material, förnödenheter och varor 1 104 1 142 -3,3 955 980 -2,5
Understöd 1 765 1 701 3,8 95 97 -1,5
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -21 135 -21 038 0,5 526 452 16,5
Skatteinkomster 16 296 15 974 2,0      
Statsandelar 6 292 6 349 -0,9      
Ränteintäkter 128 131 -2,5 3 3 -3,4
Övriga finansiella intäkter 426 456 -6,5 11 11 -1,4
Räntekostnader 127 123 3,4 73 72 1,4
Övriga finansiella kostnader 17 22 -21,9 17 19 -10,1
= Årsbidrag (+ eller -) 1 863 1 728 7,8 451 376 20,0
Investeringar:            
Investeringsutgifter totalt 1 721 1 587 8,5 481 520 -7,5
Investeringsinkomster totalt 375 310 20,7 31 33 -5,7
Lån:            
Lånestock, i slutet av kvartalet 13 078 12 228 7,0 2 951 2 969 -0,6

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/03/kkt_2014_03_2014-11-28_tau_001_sv.html