Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet, kommuner och samkommer i Fasta Finland, exkl. affärsverk, miljoner euro

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetsintäkter 2013 4 9 110 9 110 0 0,0
2014 1 2 111 2 102 -8 -0,4
2 4 594 4 591 -3 -0,1
3 6 816 6 811 -4 -0,1
Verksamhetskostnader 2013 4 37 781 37 781 0 0,0
2014 1 8 991 8 991 0 0,0
2 18 820 18 812 -8 0,0
3 28 205 28 201 -4 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 4 13 152 13 159 7 0,1
2014 1 13 032 13 039 7 0,1
2 13 104 13 157 53 0,4
3 13 078 13 078 0 0,0
Samkommuner Verksamhetsintäkter 2013 4 11 970 11 968 -2 0,0
2014 1 3 005 3 003 -2 -0,1
2 6 108 6 108 0 0,0
3 9 055 9 055 0 0,0
Verksamhetskostnader 2013 4 11 281 11 275 -6 -0,1
2014 1 2 712 2 708 -4 -0,1
2 5 648 5 645 -4 -0,1
3 8 534 8 447 -87 -1,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2013 4 2 847 2 873 25 0,9
2014 1 2 998 2 998 0 0,0
2 2 977 2 977 0 0,0
3 2 951 2 951 0 0,0

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/04/kkt_2014_04_2015-02-11_rev_001_sv.html