Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa

  1.–4. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2014 milj. € 2014 milj. €
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot 9 415 12 112
Siitä: Myyntituotot 3 704 11 233
Maksutuotot 1 656 400
Toimintakulut 38 352 11 372
Siitä:  Palkat ja palkkiot 10 489 4 311
Henkilösivukulut 3 311 1 164
Asiakaspalvelujen ostot 11 095 1 119
Muiden palvelujen ostot 6 594 2 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 561 1 330
Avustukset 2 331 130
= Toimintakate (+ tai -) -28 521 748
Verotulot 21 066  
Valtionosuudet 8 148  
Korkotuotot 227 5
Muut rahoitustuotot 529 14
Korkokulut 215 98
Muut rahoituskulut 31 25
= Vuosikate (+ tai -) 1 203 644
Investoinnit:    
Investointimenot yhteensä 5 528 785
Investointitulot yhteensä 4 084 37
Lainat:    
Lainakanta 31.12. 14 418 2 884

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkt/2014/04/kkt_2014_04_2015-02-11_tau_001_fi.html