Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland, exkl. affärsverk, miljoner euro

  1–4:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2014 mn. € 2014 mn. €
Resultaträkning:    
Verksamhetsintäkter 9 415 12 112
Därav: Försäljningsintäkter 3 704 11 233
Avgiftsintäkter 1 656 400
Verksamhetskostnader 38 352 11 372
Därav: Löner och arvoden 10 489 4 311
Lönebikostnader 3 311 1 164
Köp av kundtjänster 11 095 1 119
Köp av övriga tjänster 6 594 2 896
Material, förnödenheter och varor 1 561 1 330
Understöd 2 331 130
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -28 521 748
Skatteinkomster 21 066  
Statsandelar 8 148  
Ränteintäkter 227 5
Övriga finansiella intäkter 529 14
Räntekostnader 215 98
Övriga finansiella kostnader 31 25
= Årsbidrag (+ eller -) 1 203 644
Investeringar:    
Investeringsutgifter totalt 5 528 785
Investeringsinkomster totalt 4 084 37
Lån:    
Lånestock 31.12 14 418 2 884

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland, exkl. affärsverk, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/04/kkt_2014_04_2015-02-11_tau_001_sv.html