Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland, exkl. affärsverk, miljoner euro

  1–4:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2014 mn. € 2014 mn. €
Resultaträkning:    
Verksamhetsintäkter 9 415 12 112
Därav: Försäljningsintäkter 3 704 11 233
Avgiftsintäkter 1 656 400
Verksamhetskostnader 38 352 11 372
Därav: Löner och arvoden 10 489 4 311
Lönebikostnader 3 311 1 164
Köp av kundtjänster 11 095 1 119
Köp av övriga tjänster 6 594 2 896
Material, förnödenheter och varor 1 561 1 330
Understöd 2 331 130
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -28 521 748
Skatteinkomster 21 066  
Statsandelar 8 148  
Ränteintäkter 227 5
Övriga finansiella intäkter 529 14
Räntekostnader 215 98
Övriga finansiella kostnader 31 25
= Årsbidrag (+ eller -) 1 203 644
Investeringar:    
Investeringsutgifter totalt 5 528 785
Investeringsinkomster totalt 4 084 37
Lån:    
Lånestock 31.12 14 418 2 884

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland, exkl. affärsverk, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/04/kkt_2014_04_2015-02-11_tau_001_sv.html