Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
2014, milj. € Muutos, % 2014, milj. € Muutos, %
Tuloslaskelma:        
= Toimintakate (+ tai -) -27 473 1,5 817 13,1
Verotulot 21 066 2,5    
Valtionosuudet 8 148 -1,3    
Korkotuotot 218 6,5 5 -25,0
Muut rahoitustuotot 332 -4,9 13 -5,4
Korkokulut 223 11,2 98 1,4
Muut rahoituskulut 46 14,7 26 -4,5
= Vuosikate (+ tai -) 2 029 -1,6 711 14,8
Poistot ja arvonalentumiset 2 017 -2,0 554 -0,2
= Tilikauden tulos (+ tai -) 1 694 357,8 172 172,8
Investoinnit:        
Investointimenot yhteensä 6 883 80,3 841 -3,2
Rahoitusosuudet investointimenoihin 193 -8,2 19 -20,4
Investointihyödykkeiden myyntitulot 3 984 329,0 18 -31,0
Lainat:        
Lainakanta 31.12. 14 883 7,9 2 923 0,5
1) Liikelaitokset yhdistettynä sekä kunnan/kuntayhtymän sisäiset erät eliminoituna

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kkt/2014/04/kkt_2014_04_2015-02-11_tau_002_fi.html