Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet

2015
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik